Školu navštívili studenti pražského gymnázia Přírodní škola, kteří vše připravili a ochotně se ujali výuky žáků 2. stupně. Během středečního dopoledne se pražští studenti věnovali teorii a praktické výuce.

Smíšené skupiny žáků prošly šesti výukovými bloky, každý blok byl zaměřen na poskytnutí první pomoci některého úrazu nebo nemoci. Odpoledne si žáci své znalosti a dovednosti prověřili v simulačním závodě. Na každém z dvanácti stanovišť je čekala konkrétní situace, kterou bylo třeba co nejlépe vyřešit. Setkali se například s infarktem, epilepsií, pádem ze stromu, tepenným krvácením nebo bezvědomím.

Druhý den se někteří starší žáci podělili o své znalosti s žáky prvního stupně. Připravili pro ně krátkou přednášku a učili je praktickým dovednostem zachraňujícím zdraví a život. Vyzkoušeli si také, jak je obtížné zaujmout a něco naučit mladší kamarády.

Zdeňka Marešová, Karel Dušek