Podporuje děti v třídění a recyklaci baterií a elektroodpadu a zároveň odkrývá vliv člověka na přírodu. Děti si tak mohou uvědomit následky nevhodného lidského chování.

V pondělí si žáci užili bádání, různé pokusy i pozorování přírody v terénu a v učebně. Například měřili a zkoušeli měnit pH vody. Vyzkoušeli si, jak funguje čistírna odpadních vod, nebo jak se likviduje ropná havárie.

„Ekologická výchova je součástí našeho školního vzdělávacího plánu, patří mezi naše priority. Jeho nedílnou součástí je i školní recyklační program Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola každoročně patří mezi ty nejaktivnější. Jsme držiteli Zlatého diplomu Recyklohraní,“ uvedla za opařanskou školu Iva Tomášková. Z jejich školy se mezi mladé vědce zapojili žáci šesté třídy.

Po celé republice se během podzimu konají desítky výukových programů Mladý vědec. Recyklace očima mladého vědce se věnuje tematickým okruhům jako je recyklace a vodní svět, recyklace a půda, recyklace a vzduch.

Hana Ansorgová