Studenti gymnázií se čtyřletým učebním cyklem a studenti vyšších stupňů gymnázií se šestiletým a osmiletým cyklem budou mít od 1. září v učebních plánech 33 vyučovacích hodin. Některé školy již na tento systém najely.
„My už podle toho učíme. Zavedli jsme to od tohoto školního roku a máme to jednoznačně určeno a vyznačeno v učebním plánu. V posledních ročnících, jsme se zaměřili na geologii v rámci přírodovědných oborů. Dále jsme navyšovali výpočetní techniku, konverzaci z jazyků a v posledním ročníku také seminář z českého jazyka a literatury,“ nastínila ředitelka Táborského soukromého gymnázia Věra Komzáková.
„Tato možnost není nová, platí už od letošního školního roku, ale ministerstvo s tím přišlo během prázdnin, tak jsem nepovažoval za vhodné ji letos zavádět. Od září na to najíždíme. V prvním ročníku přidáme český jazyk a matematiku, v druhém informatiku a výpočetní techniku a v třetím a čtvrtém volitelné předměty,“ nastínil ředitel táborského Gymnázia Pierra de Coubertina Miroslav Vácha, co studenty čeká.
„O navýšení už víme a každý si bude moci vybrat v rámci volitelných předmětů,“ řekl student třetího ročníku Michal Krejči.
„Zvolila jsem si seminář ze zeměpisu, chci z něj maturovat,“ dodala studentka Zuzana Benešová ze stejné školy.