Každá škola během uplynulých dvou let pracovala na vytvoření svého vzdělávacího programu. Školy se tedy budou více od sebe lišit, mohou nabídnout větší pestrost, ale v případě stěhování může být problém pro příchozího žáka se na novou školu adaptovat.

Začínalo se vizí

„Stejně jako všechny školy tvoříme vzdělávací program, který má nějaký rámec celostátní, škola bude mít značnou volnost oproti současnému stavu, zařazení předmětů, obsahu předmětů, počtu hodin a v dalším. My jsme teď ve fázi, kdy vrcholí dvouletá práce. Ze začátku jsme si zmapovali stav, stanovili priority a na základě toho potom vyplývala práce, kdy učitelé zpracovávali obsahy, v podstatě osnovy jednotlivých předmětů. Vždy jsme se drželi hlavní koncepce. Ta je u nás, posílení výuky cizích jazyků, výuky informatiky. To jsou dva pilíře, na kterých by škola měla stát. Samozřejmě chápeme a zdůrazňujeme význam prvního stupně,“ nastínil zástupce ředitele Jaroslav Novák.

Kantoři dostali zabrat

Příprava nových učebních plánů pro všechny vyučovací hodiny ve všech ročnících, znamenala pro kantory velké pracovní nasazení. „Když to spočítáte, je to zhruba dvě stě padesát vyučovacích hodin týdně, krát počet týdnů, krát devět let, tak potom takový program vychází na tisíc pět set až dva tisíce stránek formátu A4,“ naznačil ředitel ZŠ Školní náměstí v Sezimově Ústí Pavel Vaňásek.
Samotní učitelé se do procesu zapojili při plnění svých standardních výukových povinností.
„Nebyla to lehká záležitost, trvalo to dva roky. Náročné to bylo hlavně v tom, že za pochodu a za stálé práce s dětmi musíte tvořit, máme z toho ale dobrý pocit, že se člověk na něčem podílí a dělá to pro svoji školu. Nicméně školy se od sebe budou lišit a v tom vidím trochu problém, třeba když nastane stěhování dětí, potom poraď si rodino, jak umíš. Jiné projekty, jiné učebnice, i když výstupy by měly být stejné. Teprve čas ukáže, zda to byl krok správným směrem, protože kázeň a uvolněná škola je obrazem a odrazem. I když ze školství eliminujeme politiku, tak určitá konzervativní cesta tu musí zůstat. Výchova začíná v rodině, teprve škola ji může dotvářet a nemůže se to na školu všechno přehodit. Já trošku pociťuji uvolněnou kázeň. Přitom kantor se bez spolupráce s rodinou neobejde,“ vysvětlila učitelka prvního stupně táborské ZŠ Husova Slavomila Vinařová.

Přínos školám

V jazycích se školy budou moci zaměřit například více na konverzaci.
„Do teď systém spočíval třeba u jazyků hodně na pamětním učení a na gramatiku v Evropské unii je hlavní důraz kladen na komunikaci a porozumění textu. Gramatika ustupuje do pozadí a učí se na praktických příkladech,“ vysvětlil Vaňásek a dodává, že směr vzdělávacího programu by měl být orientován více prakticky, aby děti dokázaly říci, ano, je to tak proto, protože… .

Co na to střední školy?

Střední školy obavy z poklesu úrovně v důsledku přípravy nových vzdělávacích programů na základních školách zatím nemají.
„Existuje standardní výstup, který by ze základního vzdělávání měl být a každá škola jej musí dodržet. Pokud se udělá, nějaký nový vzdělávací program, to ještě nic neříká o tom, jestli škola je kvalitní, či není. Nemyslím si, že by nové vzdělávací programy byly základní překážkou, samozřejmě nějaké odlišnosti budou. Některá škola se víc, některá méně, může trefit do toho, co budeme dělat,“ naznačil ředitel táborského Gymnázia P.d.C Miroslav Vácha.
Problém s novými programy základních škol nevidí ani v nedaleké budově Obchodní akademie.
„My tento problém neřešíme, protože netestujeme žáky na vědomosti, ale na dovednosti, chceme, aby uměli pracovat s textem, něco spočítat, ale nechceme nabiflované věci, definice, poučky. Pokud máme ve zkouškách literární část, tak zkoušíme zda umí pracovat s textem, zda žák umí najít souvislosti,“ naznačil zástupce ředitelky Jan Kappler.

Co vy na to?

Rodiče, kantoři, těšíte se na nové školní vzdělávací programy?
Vaše reakce rádi uvítáme na : reporte.taborsky@denik.cz