U příležitosti 305. výročí založení této budovy se v ní rozhrne opona výstavy, která nese název Okénko do staré školy. Občané Dírné a okolí mohou tuto vernisáž navštívit v 16 hodin.