Mezi hosty nechyběl ani 139. klub Old skautů a zástupci veřejnosti

Desítky skautů od nejmladších po nejstarší se sešly v úterý vpodvečer, ve svátek sv. Jiří, patrona všech skautů, na bývalé Lužnické plovárně, aby tu vysadily „Skautskou lípu“. Po přání všech přítomných zazněla skautská hymna, kruh bratrství, signál přátelství a táborský pokřik. Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list připomínající tuto významnou událost