Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním náčelníkem skautské organizace byl středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík.
Během historie Československa byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy - nacisty a komunisty, neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Junák vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svojí činnost. Přesto tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí.
V českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření). Na druhé straně Junák i v dnešní době dokázal mladou generaci zaujmout o čemž svědčí početná členská základna.
Největší česká skautská organizace se nazývá Junák - svaz skautů a skautek ČR. V současné době (2007) je Junák nejsilnější dětskou organizací v ČR s bezmála 50 000 členy.

Táborský Junák – svaz skautů a skautek České republiky – středisko Kalich má 10 oddílů. Každý oddíl má v průměru 30 členů. Jeden z oddílů je vodácký, další křesťanský a ostatní jsou zaměřené všeobecně.. Každý oddíl má v létě svůj vlastní tábor. V rámci oddílu dále fungují družiny. Družina má okolo deseti členů.
„Na víkend jedeme společně všichni do Prahy. plné skautských oslav. Slavnostně se šátkovala Petřínská rozhledna. Dál nás čeká řada zajímavých aktivit na Staroměstském náměstí, na víkend je domluvená doprava po Praze zdarma, ráno budeme u sochy sv. Václava, potom v Národním Muzeu, na Vyšehradě, a u Křižíkovy fontány. Z Tábora nás tam bude kolem šedesáti,“ nastínil Michael Bobr Kučera – zástupce vedoucí střediska Kalich. V úterý ve svátek sv. Jiří, patrona skautů celého světa, se na základně u řeky chystají skauti vysadit lípu. „Bude to neformální setkání v šest večer, na bývalé Lužnické plovárně, kdo má zájem je srdečně zván,“ dodal Kučera.
Celorepublikově se všichni skauti včetně táborských chystají v úterý vyrazit do ulic v šátcích na znamení příslušnosti ke světové skautské organizaci.