Výročí vzniku republiky si s denním předstihem připomněli skauti, turisté a sokolové u lípy Republiky před úřadem na Husově náměstí. Sešli se zde jako je jejich zvykem již od roku 1998, kdy památný strom společně zasadili.

Nejprve ozdobili lípu trikolorou a poté společně zazpívali oblíbenou píseň T. G. Masaryka "Ach synku, synku."

Lidí se zde sešlo zhruba třicet, a jak poznamenala skautská náčelnice Eva Měřínská, chtěli společně připomenout demokratické principy masarykovské občanské společnosti.