Starosta Jiří Šimánek po přijetí rozpočtu naznačil, kam by mohly miliony plynout.
„V úvahu přicházejí mimo jiné tři lokality, kterým se budeme věnovat. Prostor u nádraží za bytovkami, kde vznikne klidová zóna s kopcem pro maminky s dětmi. Dále oddychová zóna s cyklistickou stezkou u Lužnice, která bude závislá na stavbě protipovodňových opatření. A za třetí – střed města, což bude dlouhodobější záležitost,“ přednesl před zastupiteli a pokračoval volnou polemikou.
Obyvatelé města by peníze rozdělili mezi opravy komunikací, bytovou výstavbu, kulturu nebo protipovodňová opatření. „Určitě bych zabezpečila přechod u školky. Od dvanácti hodin by tam mohl stát strážník a dohlížet na bezpečnost. Minulý týden tam srazili školáka,“ navrhovala Jarmila Kurešová z Plané.
Miloslav Novák by investoval do malometrážních bytů pro mladé rodiny. „Zrušil bych nonstopy a pro mladý zřídil kulturní vyžití, teď je tu jen hospoda,“ pokračoval.
Studie proveditelnosti pro protipovodňová opatření nebude pro požadavky ministerstva zemědělství stačit a Planá bude muset investovat dalších šest set až sedm set tisíc korun do nového projektu.
„Náš projekt musíme dovést až do územního řízení, což je podmínka pro zařazení mezi stavby, které bude na jaře posuzovat odborná komise. Ta ji schválí či nikoliv a dotace buď budou nebo ne,“ vysvětlil tajemník Antonín Koliha.
„Při získávání dotací je zásadní podmínkou vlastnictví pozemků. Pokud bychom chtěli opravovat naše ulice, musíme je postupně vykoupit. Protože celých ulic, které vlastní pouze město, bych napočítal na jedné ruce. Můžeme do toho jít, ale bude to stát miliony,“ uvedl Šimánek další možnosti budoucích investic.
„Bydlím za kolejemi a cesta do práce mi trvala pět minut pěšky. Objížděla jsem to přes Sezimák a najela tak čtrnáct kilometrů,“ řekla Kurešová. Podle ní by radnice měla určitě opravit silnice.
S jistotou bude město investovat milion korun do dokončení požární zbrojnice a o půl milionu více do přeložky vysokého napětí. Tím zhodnotí své podhodnocené pozemky.