Práce potrvají až začátku prosince. Vyznačená objížďka vede po Chýnovské ulici, kde je třeba počítat se zahuštěným provozem. Stavbyvedoucí Lubomír Duda upozornil, že po opraveném mostě nesmějí přecházet ani pěší či cyklisté. Pod mostem je pak provoz zúžen do dvou pruhů a snížená rychlost.

Zároveň se zahájením prací na mostě u hřbitova došlo ke zprovoznění mostu u hasičů na silnici do Chýnova, který rovněž firma Edikt opravila. Důvodem rekonstrukcí je především nedostačující izolace mostů.