Oprava silnice první třídy, kterou spravuje Ředitelství silnic a dálnic v úseku Želnava – Záhvozdí začala na konci června. Součástí oprav byly také rekonstrukce průtahů obcí Želnava a Slunečná. „Stavební úpravy čítaly výměnu asfaltového souvrství, obnovu odvodnění, úpravu krajnic, zemních těles a také obnovu vodorovného dopravního značení,“ vyjmenoval Adam Koloušek.

Opravu najatá firma prováděla po polovinách a provoz osobních aut byl v místě po celou dobu prací veden kyvadlově. Kompletně uzavřena byla komunikace pro vozidla nad 3,5 tuny. Nákladní auta musela po celou dobu trvání stavebních prací využívat objízdné trasy přes silnice II. tříd. "Pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla stavební úpravy společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která

uspěla ve výběrovém řízení s cenou stavby ve výši 63,8 milionů korun bez DPH," uzavřel Adam Koloušek.