Prioritou je dokončení rozpracovaných akcí, tj. výstavby I. etapy domu s pečovatelskou službou, rekonstrukce ulic Švermova, Prokopa Holého a Klášterní včetně kanalizačních a vodovodních sítí. „Zároveň chceme vyřešit základní potřeby, jako je rekonstrukce školní kuchyně v Základní škole Švehlova,“ vysvětlil starosta Martin Doležal.

Součástí rozpočtu příštího roku jsou i výdaje na rekonstrukce chodníků v částech ulic Lipová a Dukelská včetně výstavby parkovacích stání. „Investičních akcí je mnohem více, ale jsou zaměřeny na projektovou přípravu, do rozpočtu města budou postupně zařazovány až s ohledem na vydaná stavební povolení,“ podotkl.

„Jsme si vědomi, že ceny stavebních prací se pohybují vysoko. Věříme navíc, že do roku 2020 dojde k přehodnocení dotačních výzev, a proto některé investice zařazujeme až do střednědobého výhledu,“ avizoval.

MINIMÁLNÍ SCHODEK

Rok 2018 byl dle jeho slov pro město z hlediska financování náročný, a proto se pro rok 2019 rozhodli být umírněnější. „V letošním roce město, s ohledem na rozsah plánovaných investic, mělo schváleno poměrně výrazný schodek rozpočtu. I když skutečnost bude lepší, přesto je pro příští rok plánován schodek minimální. Prakticky je rozpočet téměř vyrovnaný, když pominu splátky úvěru,“ rozebral situaci.

ROZPOČET 2019
Příjmy činí 144 735 000 Kč.
Výdaje jsou 147 539 500 Kč.
Saldo rozpočtu je záporné, schodek činí 2 804 500 Kč.

To potvrdila i tajemnice Miroslava Svitáková. „Schodek rozpočtu je ve srovnání s rokem 2018 výrazně nižší. Úvěrové zatížení města činí 9,6 mil. Kč, to je suma určená na splátky dlouhodobých úvěrů, konkrétně na výstavbu domu s pečovatelskou službou. Od 1. ledna ho totiž začínáme splácet, proto se celková suma navýšila,“ vysvětlila.

Lenka Pospíšilová