„Nainstalovali jsme zde i informační tabuli, aby se lidé dozvěděli, co brouci potřebují ke svému životu. Právě suché dřevo stromů je vhodným prostředím pro vývoj larev, ale ve městech chybí,“ říká Petr Klíma z odboru ŽP, který si nápad přivezl z jednoho školení.

Na pozorování života hmyzu v novém příbytku teď není nyní vhodná doba, iniciativu začnou vyvíjet zase až na jaře. Broukoviště tvoří kmeny z pokácených stromů poskytujících úkryt i zdroj potravy například pro různé houby, lišejníky a pavouky nebo bakterie. Kromě hmyzu si dům ze dřeva mohou oblíbit i drobní obratlovci jako ptáci, ještěrky nebo slepýši.