Jedná se zejména o odklady splátek nájemného a služeb spojených s nájmem bytů a nebytových prostor, prominutí nájemného u nebytových prostor, jejichž provoz byl přerušen či podstatným způsobem omezen v důsledku nařízených opatření, a dále dočasné prominutí poplatků za podání žádosti o povolení splátkového kalendáře. Odkladu splátek nájemného a služeb spojených s nájmem bytů tak mohou využít i zaměstnanci firmy Kovosvit, kterých se dotkl výpadek příjmů.

BYTY

Možnost rozložení splátek až dvou libovolných plateb nájmů a záloh na služby spojených s nájmem za období březen až červen tohoto roku tak, že budou splatné nejpozději do 31. prosince.

NEBYTOVÉ PROSTORY (určení nájemci)

Prominutí nájemného nájemcům, kteří byli přímo dotčeni mimořádnými a krizovými opatřeními a museli přerušit či podstatným způsobem omezit provoz v provozovnách, a to až do výše 20 tisíc korun pro jednoho nájemce (pokud je promíjené nájemné u jednoho nájemce vyšší, bude předloženo ke schválení zastupitelstvu města).

NEBYTOVÉ PROSTORY (mimo nájemců garáží z řad nepodnikajících fyzických osob)

Odklad splátek nájemného a za služby spojené s nájmem za období do srpna včetně, po dobu až tří měsíců, a to nejvýše o tři měsíce.

DALŠÍ OPATŘENÍ

Pozemky pod prodejními stánky a parkovací místa pronajatá k podnikatelským účelům (určení nájemci) – odklad splátek nájemného a na služby spojené s nájmem za období do srpna včetně, po dobu až tří měsíců, a to nejvýše o tři měsíce.

Byty, nebytové prostory, pozemky – prominutí poplatku za podání žádosti o povolení splátkového kalendáře od 21. dubna do 30. června.