Obyvatelé Sezimova Ústí si budou moci o nedělích a svátcích vychutnat nerušený spánek o pár hodin déle, než tomu bylo doposud. Majitelé zahrad ale přijdou o kus času, kdy mohli pracovat s hlučnými stroji.
Více klidu sezimoústeckým občanům má přinést vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, kterou odsouhlasili zastupitelé.
Někteří občané města už regulaci vítají.
„Podrobnosti vyhlášky zatím neznám, ale bude-li omezovat hluk v noci, bude to dobré. Někdy sedíme na zahrádce a grilujeme, a když nám do toho někdo řeže dříví na cirkulárce či řve po ulicích, je to nepříjemné. O víkendech by měl člověk odpočívat a zábava by měla být na úrovni. Myslím si, že i pracovat po šesté večer půjde, dnešní moderní stroje nejsou tak hlučné,“ těší se na zlepšení obyvatel ulice Rudé armády Miloš Bartůšek. Soudí ale, že by vyhláška mohla být benevolentnější a za optimální hodinu by viděl osmou večerní. „To je ale věc názoru,“ připouští.
Se změnou přišel na jednání starosta Bedřich Beneš.
„S tím, že nám tato vyhláška víceméně chybí, za mnou přišli pracovníci úřadu. Ze zákona je sice noční klid definovaný od 22 do 6 hodin, ale když je narušován, mohou zasahovat jen státní orgány, jako je hygiena. Ústavní soud obcím umožňuje si vyhlášku udělat či změnit. Pro nás to znamená, že v případě porušování klidu může zasáhnout městská policie,“ vysvětlil starosta.
S jeho představou znění vyhlášky ale někteří zastupitelé původně nesouhlasili. Nezdály se jim rozdílné časy nuceného klidu v zastavěném území města a v zahrádkářských koloniích, které s obytnou zónou sousedí.
Zastupitelům také vadilo, že se k vyhlášce neměli šanci vyjádřit občané Ústí. Žádali proto odložení projednávání bodu na další zasedání zastupitelstva a chtěli úpravy návrhu. To se ovšem nezamlouvalo starostovi, a tak vyhlásil přestávku, aby se zástupci stran a přítomní občané domluvili na konkrétnějším znění.
Zastupitelé ji nakonec schválili v podobě, kdy noční klid v týdnu je naordinován od 22 do 6 hodin. Obecní vyhláška pak bude hluk regulovat zejména o nedělích a státem vyhlášených svátcích, klid má být od 18 do 10 hodin.


Stejným metrem
Původně měli přijít zkrátka majitelé domů se zahradami, ale zastupitelé nakonec rozhodli, že pravidla budou pro všechny stejná.
„Chtěli jsme být jemnější k lidem se zahradami v koloniích. Čas, kdy tam mohli pracovat, jsme zprvu stanovili od 8 do 20 hodin. Nakonec jsme se ale rozhodli udělat omezení plošně, protože některé kolonie úzce sousedí s obytnou zónou. Proč by tedy měli být někteří lidé zvýhodnění, a jiní nikoli?“ poznamenal Beneš.
Omezení se však vztahuje pouze na činnosti, jež dělají větší hluk.
„Rýpat nebo hrabat lidé mohou. Vyhláška je spíš nástrojem městské policie, která bude moci zasahovat proti společenským excesům, jako je hluk z hospody, diskotéky či vandalismus a hulákání v ulicích. Strážníci už mají i hlukoměry,“ uzavřel.


Zábava do deseti
Organizátoři veřejných, společenských a sportovních akcí pořádaných ve venkovním prostranství musejí produkci ukončit do 22 hodin. Rada města jim ale může udělit výjimku, o niž však musejí požádat nejméně 21 dnů předem. Vyhláška začne platit zhruba za 14 dní a o její dodržování se už postarají strážníci.
„Městští policisté budou rušení klidu řešit podle přestupkového zákona. Lidem, kteří klid nebudou respektovat, tak hrozí napomenutí nebo pokuta,“ dodal tajemník radnice Miroslav Nosek. Na místě mohou udělit blokovou pokutu do tisíce korun.

David Peltán