Štědrý večer nastal, Narodil se Kristus Pán či Tichá noc. Koledy, které zněly domovy s pečovatelskou službou v Táboře. Jako první přišli skauti a skautky potěšit seniory do Čekanic. U třech stolů ve vestibulu čekanického domova se krátce po deváté hodině shromáždilo zhruba patnáct lidí.

„Zpívání dětí si s kamarádkami chodíme poslechnout pravidelně každý rok. Je to takové naše potěšení. Skautíky už trošku známe, většina z nich tu zpívá každé Vánoce," řekla Zdeňka Včeláková z Domova s pečovatelskou službou Čekanicích, která si s chutí zazpívala i všechny koledy. „Znám je od té doby, co jsem ještě jako malá holka chodila do kostela," dodala Zdeňka Včeláková, která se těší, až za ní o svátcích přijede syn s vnoučaty.

Odtud pak skauti s Betlémským světlem pokračovali za seniory do Kvapilovy ulice a po obědě také do G-centra a do ulice Lidická.

Zájemci si Betlémské světlo mohou připálit v kostele v Klokotech po celé vánoční svátky.

Historie Betlémského světla

Myšlenka Betlémského světla vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. Plamínek, zažehnutý v místě narození Ježíše Krista v Betlémě nazvaný Světlo přátelství, putuje z Izraele letecky ve speciálním bezpečnostním obalu do Lince, odkud se předává do dalších zemí světa. Betlémské světlo se na Štědrý den rozhoří v téměř třiceti evropských zemích.