Necelé čtyři kilometry severovýchodně od Mladé Vožice se nachází vesnice Šebířov. Protéká jím řeka Blanice, do které se při jihovýchodním okraji obce vlévá Slupský potok.

Kronikáři připisují založení Šebířova bývalému biskupu Severiusovi, který sloužil jako šestý biskup pražský v letech 1030 1067 a jemuž říkali Šebíř. Dokládají, že nechal postavit ves, již nazval podle svého jména Šebířov.

První spolehlivé zmínky o osadě Šebířov však nalezneme v historických pramenech teprve až z roku 1318, kde se uvádí, že zde byla tvrz, rodinné sídlo Šebířovských z Šebířova. Jednalo se o jednu z nejstarších vladyckých rodin v Čechách.

Do katastrálního území Šebířova spadá 11 místních částí. Dnes tady žije kolem 350 obyvatel. Jak uvedl starosta Šebířova Jaroslav Babor, velkou měrou se na životě v obci podílí chalupáři a chataři. „Z celkového počtu 250 domů slouží přibližně 120 k trvalému bydlení. Zbývajících 130 je pak užíváno k rekreaci. Samotný Šebířov má 90 evidenčních čísel a bydlí zde kolem 150 obyvatel," zpřesnil Jaroslav Babor. Dominantou vesnice je kostel svatého Havla s přilehlým hřbitovem. Jako zajímavost je možné uvést, že se jedná o takzvaný opevněný kostel.

Ten měl ve středověku mimo náboženské a církevní funkce i funkci obrannou a měl poskytnout ochranu vojensky ohroženému civilnímu obyvatelstvu na území chráněném církevním azylem. V jeho věži visí dva zvony z 15. století.

V roce 1858 při výkopech základů nové školy vedle hřbitova objevili prehistorické pohřebiště. U hlav pohřbených se nacházely bronzové i postříbřené záušnice. Jednalo se o šperk nošený za uchem. Jeho používání bylo velmi oblíbené až do doby raného středověku.

Další kostrové hroby s bronzovými kroužky byly odkryty v roce 1884 při rozšiřování zmíněné školy a na svahu pod silnicí, kde se hloubily jamky pro sázení stromů. Místní farář měl tehdy od pracovníků získat 60 záušnic.

S archeologickým průzkumem se v Šebířově začalo až ve 40. letech 20. století. Roku 1940 učinil učitel Václav Rottek další nález esovité záušnice a na konci srpna 1944 začal archeologický výzkum vyvolaný výkopem pro sloupy elektrického vedení. Stavební zásah objevil dva hroby. Při následných odkryvech našli koster s různými bronzovými předměty ještě několik.

Je tak možné říct, že historie osídlení obce Šebířov sahá do opravdu dávných časů. Co ale těší nebo trápí místní dnes?

„Kdybych měl vyjmenovat, co nás zde trápí nejvíc, tak asi stav silnice ze Šebířova na Vyšetice. Ta je opravdu hrozná. Stále s krajem jednáme o její opravě, ale zatím měli nejspíš jiné priority," posteskl si Jaroslav Babor. Jako další problém označil stav bývalé prodejny Jednoty. „Je sice v soukromých rukách, ale chátrá už přes deset let. Doufáme, že se snad brzy něco změní, měla by prý brzy získat nového majitele," uvedl starosta.

Naopak hrdý je na nově postavenou zastávku uprostřed obce. „Postavili jsme ji celou ze dřeva a myslím, že se nám povedla. I lidé jsou spokojení. Další zděnou zastávku jsme pak opravili. Místo původní ploché jsme na ni dali sedlovou dřevěnou střechu. V plánu máme podobně opravit ještě dalších devět zastávek," nastínil starosta plány do budoucna.

V obci funguje sbor dobrovolných hasičů i spolek myslivců. Dříve zde byla i mateřská a základní škola. Základní škola přestala svému účelu sloužit již v polovině sedmdesátých let, mateřská školka vydržela až do začátku devadesátých. Do budovy školy dnes místo dětí chodí chlapi na pivo.

Turistickou zajímavostí je zhruba dva kilometry vzdálená zřícenina hradu Šelmberk, která rozhodně stojí za návštěvu. Zachovalá věž hradu dnes slouží jako rozhledna.