Více jak hodinový zasvěcený výklad významného evropského bankéře si v horkém letním počasí nenechala ujít zhruba stovka posluchačů.
Po úvodních slovech poslance Evropského parlamentu Jaroslava Zvěřiny, již přišla na řadu samotná bankéřova přednáška, provázená komentářem a tlumočením Jana Berwida-Buquoye.
Schwarzenbwerg nastínil historické souvislosti vztahů Rakouska, Německa, Švýcarska a České republiky od raného středověku. Pohovořil o negativním vlivu RVHP na české hospodářství.. Vysvětlil proč Švýcarsko není členem Evropské unie a pohovořil o Bilaterálních smlouvách.
Vyzdvihl Tomáše Baťu, Škodovy závody i německy psanou literaturu z řad židovských spoluobčanů.
Neopomněl se zmínit o mentalitách národů, se kterou musí počítat ten, kdo se chce na českém trhu prosadit. Zmínil se o zpřetrhání spojení mezi národy po druhé světové válce a vzniku Benešových dekretů. „Důsledkem bylo formální pojetí sebedisciplíny označované jako švejkování. Zdánlivá poslušnost ve skutečnosti vedla ke korupci hodnot, k nevážnosti, k neúctě k soukromému majetku. Což je průvodním znakem každého totalitního státu,“ uvedl mimo jiné v přednášce bankéř.