Sezimoústečtí se s příštím rokem pouštějí do téměř patnáctimilionového propadu. Sáhnou pro našetřené peníze i pro úvěr.

„Nějaké peníze máme v rezervě, to být musí, ale je zbytečné je v ní držet na úkor rozvoje města," zachovává klid správkyně městských financí Miroslava Svitáková. Není divu, zastupitelé již dříve schválili recept, jak si s úvěrem i čerpáním rezervy na stavbu koupaliště poradí.

Projekt je jedničkou příštího roku a vedení města opět zkusí štěstí u poskytovatele evropských dotací. „V předchozím kole byl projekt hodnocen jako nejlepší, ale dotaci jsme nakonec nezískali. Proto to zkusíme znovu," ujišťuje starosta Martin Doležal.

 Přírodní koupaliště vyroste na pozemcích bývalého zahradnictví u Svatoňů, mezi dolním a horním Sezimovo Ústím

Koupalištěm – přírodním biotopem, kápne radnice do noty. Mladí lidé čekají investice, které by přispěly k volnočasovým aktivitám. S koupalištěm je spojena i druhá priorita rozpočtu, a sice lávka přes Kozský potok, která koupaliště propojí s oběma částmi města. Třetí položkou je oprava ulice. „Jde o rekonstrukci Táborské ulice, přesněji její části, přičemž jde o společnou investici s vodárenskou společností," upřesnil starosta 
s tím, že pro ni vyčlenili necelých pět milionů.

Na komunikace půjdou 
i další dva miliony, město má v plánu i opravu hvězdárny 
a milion pošle na opravy sportovišť pro házenou a fotbal na Soukeníku.

S čím počítá:

1. Biotop ⋌14 mil. bez DPH
2. Lávka přes potok ⋌6,5 mil.
3. Táborská ulice ⋌4,6 mil.
4. Příspěv. organizace ⋌35,6 mil.
5. Bydlení, komunální služby ⋌36,4
6. TV a zájmová činnost ⋌19,2 mil.
7. Státní správa, samospráva ⋌19,3
8. Kultura ⋌6,3 mil.
9. Dotace spolkům ⋌1,4 mil.
10. Sociální věci ⋌1,3 mil.

Z celkových příjmů města tvoří 70 procent příjmy daňového charakteru. Podle vedoucí finančního odboru Miroslavy Svitákové, očekávají následující rok ve výběru příznivý vývoj. „Počítáme, že by mohlo dojít k mírnému, ovšem až zanedbatelnému navýšení příjmu z daní. V podstatě by daňové příjmy měly být na úrovni letošního roku." Do kapitoly daňových příjmů přispívá ještě výběr z místních a správních poplatků, například za odpad či psy.

Vybudování lávky přes potok v prostoru u tenisové haly, kde bude i parkoviště

Pro příští rok jsou očekávané příjmy naplánované ve výši 108,4 milionu korun a výdaje 123,3 milionu. Schodek pokryje úvěr u banky 12 milionů a rezerva města.

Také letošní rok se jevil jako ztrátový, ale nakonec saldo zažehnaly neplánované příjmy. „Nejdříve jsme počítali s pětimilionovým ziskem, ale pak přišly nové investice, například zateplení mateřské školy, a my počítali se saldem pět milionů. Nakonec ztrátoví také nebudeme, protože máme přeplatky příjmů z prodejů majetku a DPH a také došlo k úspoře kapitálových výdajů, když se nerealizovaly všechny plánované akce," vysvětluje Miroslava Svitáková.

Mezi takové nerealizované akce patří rekonstrukce Táborské ulice. Do ní se stroje měly pustit již letos, ale po úvahách s Vodárenskou společností Táborsko se akce posunula o rok. „Bylo nutné udělat pasport všech objektů a vzhledem k hlubokým výkopům, které se budou muset dělat, i provést patřičné statické zajištění domů," zdůvodnil starosta Martin Doležal zdržení a tedy odložení prací.

Kromě koupaliště odchází k Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad také žádost o dotaci na opravu ulice 9. května. Rekonstrukce se pohybuje v relacích 20 milionů. Podle starosty není nic ztraceno, ani když dotaci nezískají. „Dostaneme-li ale dotace z již udělaných akcí s přiznanou dotací, tak bychom ji mohli udělat. Nebo alespoň její část," věří Martin Doležal.

Výběrové řízení na biotop
Zakázku stavby přírodního koupaliště ve výběrovém řízení vyhrála společnost Vodohospodářské stavby České Budějovice, které vyhrály s cenou 14 milionů bez DPH.
Na nabídku zareagovalo až osm firem, ale podaly ji nakonec jen dvě. Ostatní uvedly, že nemají dostatek kapacity, aby zakázku zrealizovaly v daném termínu.
Se stavbou se již začalo, a to předáním staveniště. Pokud klimatické podmínky dovolí, zemní práce začnou ještě v tomto roce.
Lidé by se měli vykoupat již v srpnu příštího roku.  

Jste s návrhem rozpočtu spokojeni?

Pavel Samec, místostarosta, ČSSD
Nevím, zda někdo z ČSSD bude chtít ještě něco rozporovat, domnívám se, že ne. My jsme ve volebním programu měli koupaliště, a to v rozpočtu je stejně jako opravy komunikací. V sociální oblasti stále mluvíme o domově pro seniory, o kterém nyní vedeme jednání s Táborem a ještě není jasné, jak všechno dopadne. Ale na návrh našeho člena přijali zastupitelé usnesení, že se na něj dávají peníze stranou.  

Hana Hojsáková, zastupitelka TOP 09
Žádné připomínky k rozpočtu nemám, byť o podpoře sportu mám jiný názor než pánové od fotbalu. Já bych finančně podporovala pouze děti do patnácti let. Navíc když fotbalový klub nenese ani název Sezimova Ústí, neměly by se mu peníze dávat. Raději bych podpořila masovost, abych na hřišti viděla všechny děti, a ne pouze vrcholové výkony. Takoví sportovci pak mají vysoké nároky, takže s těmi nechť se odstěhují do velkých měst, v malém Sezimově Ústí by podle mne měli dostat všichni. Ze schodkového rozpočtu obavy nemám, věřím, že nám to pan starosta ještě zdůvodní a nakonec to může dopadnout dobře. Bude záležet, jestli se podaří na koupaliště získat dotaci.  

Petr Peroutka, radní za Město pro všechny
Se skladbou rozpočtu jsem spokojený a tudíž připomínky dávat nebudu. Jako ředitele školy mne vždy zajímá, aby šlo dost peněz do školských zařízení, pak mne zajímal biotop a další několik let staré priority jako jsou opravy bytového fondu nebo komunikací. Dlouho se u nás mluví i o seniorském domě, ale to je složitější záležitost a nejen z pohledu financí.  

Kolik a za co lidé platí

Vodu: Cenu vody stanovuje Vodárenská společnost Táborsko od roku 2011 vždy k prvnímu říjnu. Pro letošní rok vzrostla o 3 koruny na 106 korun za krychlový metr.

Odpady: Základní sazba pro občana je 500 korun na rok. Zůstává v platnosti i pro rok 2014.

Teplo: Za každý spotřebovaný GJ tepla platí odběratelé průměrnou zálohovou cenu ve výši 679,51 korun s DPH. Oproti roku 2012 klesla o 0,3 procenta. Výsledná cena GJ vyjde až po uzavření letošního roku. Pro příští rok se počítá se zdražením o 1 až 2 %. Nové ceny se budou tvořit až v únoru.

Psy: Pes chovaný v bytovém domě stojí 1000 Kč, v rodinném domě první pes vyjde na 600 Kč. Pro příští rok cena zůstane stejná.

Anketa: Co byste si v Sezimově Ústí přáli?

Ilona ChytráčkováIlona Chytráčková
44 let
Dávám přednost projektům pro děti. Sezimovo Ústí se naštěstí tímto směrem ubírá. Po rekonstrukci některých dětských hřišť bych si ještě představovala dokončení dalších projektů. Například již dlouhá léta diskutované koupaliště, které je nyní na dobré cestě. Některé věci by se však daly ještě vylepšit. Dovedla bych si také představit větší zapojení mladých lidí do kulturního dění ve městě a nabídla bych jim témata, která by je oslovila.


Klára BačíkováKlára Bačíková
22 let
V průběhu celého roku je zde, díky střední škole, vysoká koncentrace mladých lidí ve věku od 15 – 26 let. Myslím si, že zde pro ně není dost možností využití volného času a ti se tu pak jen bezcílně potulují po okolí, nebo odjíždějí za zábavou do centra Tábora. Město by mělo investovat do projektů pro mladé lidi a studenty. Mohly by to být například různé výstavy, zajímavé přednášky, filmový klub a jistě by se našlo mnoho dalšího. Samozřejmě za studentské ceny.


Matěj PěknicMatěj Pěknic
23 let
Město se ubírá správným směrem. Nové stavební parcely směrem ke Kozímu hrádku umožní Ústí příliv nových obyvatel nižší věkové skupiny. To je přesně to, co město potřebuje - investice do aktivit, které budou přitahovat mladé lidi. Jako dobrá investice mi například připadá rekonstrukce a modernizace kina Spektrum i plánované postavení biotopu u Kozského potoka. Otázkou zůstává potencionální návštěvnost místními obyvateli.


Jan PetrůJan Petrů
23 let
O projektu biotop v Sezimově Ústí toho moc nevím, ale jakékoliv koupaliště ve městě uvítám. Osobně bych přivítal nějaké místo ať už tematicky zaměřené, nebo prostě jen bar či hospodu, kde by se mohli scházet mladí lidé celého kulturního spektra. V zimě mám pocit, že nemám kam jít s přáteli, na rozdíl od Tábora apod. Také by nebyl od věci menší přírodní workout pro stále větší počet běžců, které potkávám v okolí hájenky. Já bych jej určitě rád využil. ⋌(jch)