A jak uvedla předsedkyně spolu Olga Černá, členové by rádi obnovili tabule naučné stezky. "Otevřeli jsme proto za podpory Nadace VIA veřejnou sbírku. Vybrané peníze chceme použít na výrobu nových dřevěných tabulí a grafickou úpravu, tisk a laminaci aktualizovaných textů," naznačuje Olga Černá.

Po prvním týdnu sbírky byla vybrána více než polovina potřebné částky, která by měla stačit na osm z patnácti tabulí. "Jedna tabule Stračí vrch už má i svého adoptivního rodiče. Je to krásný výsledek a věřím, že se podaří vybrat peníze i na zbylých sedm tabulí," říká Olga Černá.

Odkaz na sbírku a podrobnější informace k ní najdete na portálu Darujme nebo na webu spolku Zachovalý kraj.

Naučná stezka vznikla jako „svěží myšlenka“ zdejšího učitele a ochránce přírody Bohuslava Hedvika (1920-2005) v 80. letech minulého století. Díky ní se podařilo zachránit podmáčené louky se vzácnými rostlinami před necitlivými rekultivacemi. V roce 2002 dobrovolníci z nadějkovských spolků stezku vyznačili v krajině a opatřili 15 informačními tabulemi.

Trasa stezky

Stezka začíná v Nadějkově, vede přes Stračí vrch, Mozolov, les Kladiny, rekreační středisko Mozolov, Šichovu Vesec, rozcestí Na rozhrání, Sedliště, Modlíkov, Vratišov, Brtec, les Hájetina a les Řeháčkovina zpět do Nadějkova. Je značená šikmým zeleným pruhem a má patnáct zastavení se zmíněnými informačnímu tabulemi. Jejich texty přibližují místní pověsti, historii a přírodu.

U cesty přes Sedliště, obnovené v roce 2022, je nově vysazená alej ovocných stromů - jabloní a hrušní, v další části bříz a keřů.

Zastávky na stezce:

1 Nadějkov

2 Stračí vrch

3 Mozolov

4 Kladiny

5 Kadoch

6 Sloup

7 Šichova Vesec

8 Rozhráni

9 Sedliště

10 Modlíkov

11 Vratišov

12 Brtec

13 Louky u lesa Hájetina

14 Cedron

15 Škola – konec_stezky