Kniha mapuje vznik a rozšíření rodových jmen na jihu Čech včetně historie rodů. Čtenářse seznámí s českými, německými i židovskými rodinami, vypraví se do různých městeček a vesnic, dozví se o zajímavých usedlostech. „Výjimečnou skupinou na Táborsku byli tzv. královští svobodníci, kteří tu měli největší zastoupení v zemích českých. Byli to zřejmě potomci zchudlých rodů, nepříslušeli žádnému stavu a zodpovídali se přímo králi. Vyloženě svobodnickou obcí jsou třeba Smilovy Hory, Lejčkov, Krchova Lomná nebo Dolní Hrachovice a celé Mladovožicko. Mezi svobodnická příjmení patří jednoznačně Křemen, Sedloň, Hořejší, Dolejší, Zeman, Svoboda nebo Čeněk,“ uvedl Sassmann a odtajnil celkový počet příjmení v ČR, napočítal jich na 62 tisíce.