Nesnáším fronty, takže to chci stihnout do jara, tvrdí Vladimíra Novotná z Chýnova. Reč je o povinné výměně řidičského průkazu. Na Táborsku musí se starým dokladem na úřad ještě 8883 řidičů.

„Vím o tom už skoro rok, ale rozhodně nepatřím k těm, kteří nechávají všechno na poslední chvíli. Do jara chci mít vyměněno,“ říká Vladimíra Novotná. Bohužel zdaleka ne každý má podobný přístup. Na táborském městském úřadě se už nyní obávají náporu na konci roku.

„Obávám se, že přes veškerou osvětu nechá hodně lidí výměnu na poslední chvíli,“ odhaduje vedoucí táborského odboru dopravně správních agend Antonín Hlaváček. Kvůli liknavým řidičům se budou muset sloužit soboty a přesčasy. V roce 2007, kdy končila první vlna výměny řidičáků, si pracovníci odboru odpracovali navíc pět sobotních směn.

Řidiči, přijďte včas

Povinná výměna řidičáků se týká ještě 6900 řidičů ze správního obvodu Tábor. „Zvládlo by se to v pohodě, kdyby od teďka přišlo na úřad každý měsíc pět set až šest set lidí. Rozložilo by se to plynule do celého roku,“ zhodnotil Hlaváček.

Prosinec byl v tomto ohledu úspěšný. Na úřad přišlo kvůli výměně přes pět set lidí. V ostatních měsících chodí ale průměrně jen okolo tří set řidičů.
„Počítám, že při druhé etapě výměny řidičských průkazů přijde valná většina řidičů. V předchozí vlně šlo o doklady vydané od roku 1964 do 1993, a tak se mnohým už z různých důvodů výměna nevyplatila,“ podotkl Hlaváček.

Výzvy v Hlásce

V rámci druhé vlny výměny zbývá do konce roku vyměnit 1983 řidičských průkazů na Soběslavsku.

„Od začátku roku 2010 požádalo o vydání nového řidičského průkazu z důvodu povinné výměny už dvě stě šest řidičů. Náporu ke konci roku se snažíme předejít, a to průběžným upozorňováním například na webových stránkách města, informacemi v měsíčníku Hláska nebo vyvěšením na nástěnkách budov městského úřadu,“ shrnula vedoucí soběslavského odboru dopravy Jana Kosová.

Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna zpoplatněna. Pokud bude někdo požadovat výměnu v kratší lhůtě, tedy do pěti pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 500 korun.

Pozor, pokuta

„Pokud řidič neučiní výměnu řidičského průkazu ve stanovené lhůtě a bude zastaven hlídkou Policie ČR, dopustí se přestupku, za který mu může být vyměřena pokuta ve výši až dva tisíce korun,“ informovala mluvčí táborských policistů Lenka Kozoňová. Dodala, že neplatný průkaz policisté na místě nezadrží, ale upozorní řidiče, aby výměnu uskutečnil, a to neprodleně.

Ten, kdo ve stanovené lhůtě výměnu nestihne, po Novém roce už zaplatí padesát korun. Řidiče čeká ještě třetí vlna. Ta se bude týkat dokladů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Nebude se týkat těch, kteří už mají řidičský průkaz ve formátu plastové karty. Termín pro vyřízení výměny ve třetí vlně je stanoven na 31. prosince 2013.

Povinná výměna

Řidičské průkazy vydané
od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010. Pak pozbývá jejich doklad platnost.

Co si vzít sebou:
Barevnou nebo černobílou fotografii průkazového formátu, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou žádost o vydání ŘP

taborsky.denik.cz/zpravy_region/na-urad-se-objednejte-predem20100204.html