Nedaleko Jordánu a botanické zahrady se v Dobrovského ulici nachází Trafačka. Kdysi sloužila jako subtrafostanice pro Křižíkovu elektrárnu, nyní ji má ve správě táborský odbor kultury a cestovního ruchu, který v ní už druhým rokem pořádá různé akce od workshopů, dětských příměstských táborů až po malá divadelní představení.

Odbor kultury má vizi, jak tento objekt více využít a rada města mu vychází vstříc. Starosta Tábora Štěpán Pavlík připomněl, že ještě nedávno byla tato historická budova ve velmi špatném stavu.

„Před lety byl tento objekt na odpis, zatékalo do něj a trápila ho vzlínající vlhkost. Bývala tam prázdná místnost, která neměla žádné využití,“ sdělil starosta.

Už předchozí radní podnikli kroky k prvotní záchraně Trafačky. Opravila se střecha, budova byla částečně zbavená vlhkosti a v teplejších měsících tak může sloužit veřejnosti. K Trafačce přitom přiléhá druhá budova, v níž se nachází bazar.

Bazar v druhé budově sídlí v pronájmu. „Provozovatel může v nějakém časovém horizontu případně dostat výpověď. Pokud město bude chtít a oba prostory propojí, vznikne tak větší prostor pro pořádání kulturních akcí,“ přemítal starosta. Propojením by se kapacita navýšila přibližně dvakrát.

Aby město mohlo řešit problematiku spojenou s vytápěním budovy či dotačními tituly, potřebuje mít vypracovanou architektonickou studii na propojení obou objektů. Rada města proto schválila zadání architektonické studie, kterou bude zpracovávat architekt Martin Kraus, který už se Trafačce v minulosti věnoval.

Koordinátor komunikace s médii a veřejností Luboš Dvořák dodal, že studii bude administrovat odbor kultury, který má pro tyto účely k dispozici 60 tisíc korun. „Jedná se o jedno z budoucích kulturních center. Bez studie se prostě nehneme dál,“ uzavřel koordinátor.