Zákaz kouření v hospodách je až na ojedinělé výjimky dodržován, problémem se však stalo rušení nočního klidu. Jak potvrdil velitel táborských strážníků Petr Svoboda, hlídka městské policie musela vyjíždět k případům porušení zákazu kouření jen v několika málo případech. „Občas se stalo, že si někdo nad ránem na baru zapálil, ale než tam hlídka dorazila, už byl zákazník s cigaretou pryč,“ upřesnil Petr Svoboda s dovětkem, že obsluha většinou kuřáky sama vykazuje z podniku.

Naposledy museli strážníci řešit kouření hostů minulý víkend v jedné restauraci v oblasti Starého Města, kde dva hosté ignorovali již téměř rok platný zákaz kouření. „S jedním z nich byl přestupek projednán pokutou příkazem na místě, druhý se bude obhajovat u správního orgánu,“ sdělil Petr Svoboda.

Mnohem častěji zato musejí strážníci vyjíždět kvůli stížnostem na rušení nočního klidu. „Tento stav nastal s přijetím protikuřáckého zákona a trvá v podstatě stále. Přes zimu sice stížností poněkud ubylo, s nástupem jarního počasí však můžeme očekávat jejich další nárůst,“ upřesnil Petr Svoboda.

Lidem také často vadí kouř, který jim vniká při větrání do otevřených oken.