Do veřejné zakázky, v níž město hledalo hrázného, se přihlásily jen dva subjekty: ČEVAK a Štičí líheň Esox. Oldřich Pecha, jednatel štičí líhně, svou pozici neobhájil.

„Nedá se nic dělat, byla to otázka nabídnutých peněz. Pokud vítěz bude dodržovat manipulační řád Jordánu, nic to pro nás neznamená," říká s tím, že výsledek respektuje.
Pro štičí líheň ale nutně potřebuje, aby hladina Jordánu výrazně nekolísala. Vodu pro chov ryb totiž potřebují brát co nejvíce ze stejné hloubky.
„Hloubka ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti vody jako je obsah kyslíku a teplota, což je pro chov důležité. Například v době líhně

potřebujeme, aby hloubka byla co největší a udržela se co nejdéle. Věřím, že v ČEVAKU jsou rozumní lidé a že se dohodneme," doufá rybář.
Úkolem hrázného je kontrolovat a udržovat vodní dílo Jordán. „Mezi úkoly patří ovládání zařízení spodní výpusti, pochůzky po hrázi i kontrola bezpečnostního přelivu. V době povodní se řídí pokyny povodňové komise, mimo povodně odboru životního prostředí," upřesnil jeho vedoucí Jan Fišer.

Stavba končí

Ani ČEVAK ve funkci není nováčkem. Jak řekl provozní vedoucí Milan Křiklán, starali se o Jordán do roku 1994.
„To bylo zhruba do doby, než vlastnicky přešel ze státu na město a kdy ho zásoboval pitnou vodou," přiblížil Milan Křiklán s tím, že nyní už mají s městem uzavřenou novou smlouvu, která je do role hrázného staví od prvního června.
„Do konce července jedeme ještě v režimu stavby, potom až do konce května příštího roku bude Jordán ve zkušebním provozu a teprve poté v řádném. Na každé období platí jiný manipulační řád," upřesňuje.

Zatímco obnova Jordánu je u konce a od prvního srpna končí zákaz vstupu na jeho břehy, obnova plovárny jasné kontury nemá. Zastupitelé starostou předložený návrh úprav a výdajů, které sahaly k 50 milionům odmítli schválit.
Jiřímu Fišerovi neprošla ani okleštěná varianta za 14 milionů. Teď přijde ještě s úspornější. „Ta škrtá všechny zbytné investice například opravu příjezdové silnice. Zůstává stavba budovy, úprava vstupů do vody, výsadba zeleně. Vše za jedenáct milionů bez daně," naznačil starosta, s čím přijde mezi radní.