Kácení stromů je v plánu mezi 7. až 14. březnem. Pomohou s ním táborští hasiči, kteří tuto příležitost zároveň využijí jako své cvičení. I díky tomu budou náklady na likvidaci stromů nižší. Lávka pro chodce bude v uvedené době uzavřená, zůstane však stále možnost využít chodník na protilehlé straně.

Nové vrby nechají Táborští vysadit hned poté, co bude opravena lávka. Cena výsadby není zatím přesně známá, měla by se však pohybovat kolem částky jednoho sta tisíc. Samotná oprava lávky pak vyjde na zhruba 91 milionů.

„Stav vrb ohodnotil soudní znalec. Podle jeho sdělení jsou některé ve špatném zdravotním stavu, napadeny houbou," uvedla již dříve vedoucí táborského odboru investic a strukturálních fondů Eliška Pospíšilová. Město po skončení opravy lávky ihned provede náhradní výsadbu. Opět půjde o vrbu bílou. Jde o rychle rostoucí dřevinu, takže pohled na hráz bude za několik let stejný jako dnes.

Supermarket. (Ilustrační foto)
Mladá Vožice by se mohla dočkat nového supermarketu. Místní by ho uvítali

Také místostarosta Radoslav Kacerovský zdůrazňuje, že hráz Jordánu bez vrb nezůstane. „Na hrázi roste 20 vrb bílých. Stromy byly vysázeny v roce 2001, na místě rostou tedy 22 let. Od roku 2012 jsou jejich koruny pravidelně redukovány v intervalu dvou let. Město Tábor zadalo zpracování odborného posudku zdravotního stavu a perspektivy těchto vrb. Tento posudek potvrdil zhoršený stav všech 20 vrb. Každý strom byl hodnocen zvlášť," vysvětlil.

U jedenácti vrb je zaznamenán výskyt dřevokazné parazitické houby ohňovce obecného, jejich zdravotní stav je výrazně zhoršený. U devíti dalších vrb je zdravotní stav zhoršený.

„Ohňovec obecný je dřevokazná parazitická houba způsobující intenzivní bílou hnilobu dřeva, které poměrně rychle ztrácí svou pevnost a v místě napadení dochází ke zlomům, přičemž větve v koruně mohou být ještě plně olistěné a vrba tak může budit dojem, že je zcela zdravá. Odborným posudkem je tedy potvrzeno, že zdravotní stav všech dvaceti vrb rostoucích na hrázi Jordánu je špatný. Ke kácení vrb by tak muselo pravděpodobně dojít v krátkodobém horizontu několika málo let tak i tak," sdělil místostarosta.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

Stromy ve městech trpí podle jeho slov mnohem více než ve volné krajině, městskou zeleň označil za dynamicky se vyvíjející prvek. Po dokončení lávky bude na místě vysazeno 20 úplně nových vrb vhodnějšího kultivaru.

„Vrba bílá je rychle rostoucí dřevina. Kulisa Tábora, na kterou jsme pohledem nejen od sladovny zvyklí, tak pravděpodobně bude opět za pár let taková, jako nyní," uzavřel.

Období mezi kácením starých a výsadbou mladých vrb se navíc bude hodit při opravách lávky. Při stavební činnosti nelze dodržet státní normu, která stanovuje ochranu stromů. „Lávka nad Jordánem je sto let stará. V 90. letech minulého století došlo k její částečné opravě, byly ale použity nevhodné materiály. Celkem 43 železobetonových sloupů, které lávku podpírají, se tak pomalu rozpadá,“ uvedl již dříve táborský starosta Štěpán Pavlík. Bude se jednat o největší investiční akci města v letošním roce.

Kratom nekupují feťáci, ale normální lidé. Hlavně proti bolesti, říká jeho prodejce Jakub Juha z Tábora.
Kratom nekupují feťáci, ale normální lidé. Proti bolesti, říká táborský prodejce

Oprava zastaví dopravu na exponovaném úseku silnice na víc než půl roku. Vyjít má na 91 milionů korun. Město začne hledat zhotovitele, a pokud vše půjde hladce, stavba začne v dubnu a potrvá zhruba do půlky listopadu.

„Stavbu nelze v žádném případě provádět při plném silničním provozu. Hráz bude pro dopravu uzavřena s výjimkou autobusů MHD, sanitek, policejních a hasičských vozů a vozů údržby silnic. Provoz pro pěší bude zachován po celou dobu stavby na návětrné straně lávky," dodal mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Pro běžnou automobilovou dopravu město stanoví objízdné trasy. Přenastaví také semafory na Píseckém rozcestí tak, aby hlavní směr dopravy plynule proudil z ulice Kpt. Jaroše na třídu Čsl. armády.

Na špatný stav sloupů, na kterých lávka stojí, poukázala hloubková kontrola už v roce 2018, jenže v tu dobu a v dalších letech probíhaly stavební práce v Budějovické ulici. Obě stavby nešlo provádět najednou. Jedinou cestou, jak zlepšit statiku lávky, je založení sloupů na mikropilotech.

Stavební firma bude na hrázi provádět záporové pažení a zasáhne i do vozovky. Oprava lávky půjde ruku v ruce s dlouho plánovanou investicí Jihočeského kraje, který opraví most na hrázi v úseku nad přelivem nádrže. Investorem této části bude Správa a údržba silnic.