V místě bývalého pivovaru nedaleko Gabrielova náměstí roste nová sportovní hala. Ta by měla sloužit nejen školákům, ale i místním sportovním spolkům.

Projekt stavby

Dvoupodlažní sportovní hala bude vysoká 12,5 metru, uvnitř bude tělocvična o rozměrech 40 krát 20 metrů, propozice splní parametry pro většinu sportů, jako je sálový fotbal, volejbal, házená, florbal, basketbal či tenis. Nebudou chybět šatny, sociály a bufet.

Po zimě staveniště opět ožilo, jak potvrdil místostarosta Evžen Zadražil.

„Začalo se stavět, jakmile to klimatické podmínky umožnily. Hned koncem února byl položen podkladní beton, následně došlo k armování a vylití základové desky,“ upřesnil postup prací.

ZBORCENÁ ZEĎ

Od 12. března naváží firma Dřevotvar, která vyhrála výběrové řízení, potřebný stavební materiál. Objevilo se i neočekávané zdržení.

„Přes zimu se částečně zbortila opěrná zeď u příjezdové cesty ke stavbě, a tak bylo nezbytně nutné ji opravit,“ popsal komplikaci místostarosta.

Investorem stavby je město Chýnov. Zastupitelé by rádi ulehčili rozpočtu, proto požádali o dotaci. „Učinili jsme tak v únoru, nyní čekáme na vyjádření příslušného ministerstva. Pokud by došlo ke kladnému vyřízení, výrazně by to pomohlo rozpočtu,“ vysvětlil Evžen Zadražil s dovětkem, že i v případně zamítnutí jsou schopni projekt dotáhnout do konce. „Vzali bychom si úvěr v obdobné výši,“ upřesnil.

PROSTOR ZÚROČÍ

Postupující stavbu sleduje i nová ředitelka chýnovské základní školy Marcela Vosátková. „Všichni se moc těšíme, děti se potřebují hýbat

v bezpečném prostředí. Věřím, že tělocvičnu dobře zúročíme,“ předjímá.

Vedoucí kroužků basketbalu, florbalu a vybíjené hodlají dle jejích slov prostor využít na maximum. „Když budou mít kvalitní prostředí, tak věřím, že se děti zlepší a podepíše se to i na jejich výsledcích. Nyní jsou totiž limitovány malou tělocvičnou,“ popsala současný stav.

UŠETŘÍ SI CESTU

Na kryté sportoviště si brousí zuby i členové místního fotbalového klubu FC Chýnov, kteří mimo sezónu trénují v jedenáct kilometrů vzdálené tělocvičně.

„Novou sportovní halu rádi využijeme jako i jiné zájmové spolky v Chýnově. Především v zimě nám usnadní tréninky. S klubem jezdíme totiž až do Obrataně,“ popsal Jan Dvořák z FC Chýnov.

Předpokládaný termín dokončení je v srpnu příštího roku. Projekt využil starou budovu kanceláří pivovaru včetně sklepů. Vznikla i podložka pro čapí hnízdo. Na střeše nebudou chybět fotovoltaické panely, které zajistí vytápění a elektrickou energii pro vnitřní svícení.