V minulém týdnu zazněl pomyslný startovní výstřel přípravných prací na akci, jejíž stěžejní metou je odbahnění a úprava rákosových ploch rybníku Nový u Soběslavi.

Odtěžení sedimentu ze dna této pozoruhodné přírodní památky i další úpravy se mají stát prostředkem pro zlepšení podmínek tamní flóry a fauny.

První kroky této po všech stránkách náročné operace popsal Radek Bryll, tajemník Městského úřadu Soběslav. „Po upuštění hladiny začalo navážení kamene pro vytvoření úložiště vytěženého sedimentu. Zároveň jsme spustili práce na druhé mezideponii,“ sdělil.

Rybník Nový, přírodní unikát v blízkosti Soběslavi, načas odhodil šat přírodní památky a jeho okolí nově lemují nápisy „Pozor, staveniště!“. Přípravné práce na akci, jejíž náklady by se měly pohybovat kolem 37,5 milionu korun, právě začaly.

Po prvním upuštění hladiny rybníka začala firma provádějící tyto náročné práce navážet kamení do jihozápadního cípu rybníka. „Právě tam vznikne jedno z dočasných úložišť vytěženého sedimentu . Zároveň začaly i práce na druhé mezideponii na zemědělské půdě nad sousedním parkem,“ informoval Radek Bryll.

Bahno ze dna Nového vyhovuje hospodářskému využití, což zjednoduší jeho další osud. „Po vyschnutí bude sediment odvezen na pole v okolí Chlebova a následně zaorán. Dojít by k tomu mělo v průběhu letošního podzimu,“ nastiňuje tajemník soběslavského městského úřadu další plány. „Už v příštím týdnu dojde na kácení dřevin na návodní straně hráze, které brání opravě hráze a využívání zmiňované úložiště sedimentu,“ dodal.

Vlastní vypuštění rybníka a odbahnění jeho dna připadá na konec února nebo začátek března, s ohledem na klimatické podmínky. Provázet ho bude nejen těžká technika, ale také intenzivní práce velkého množství lidí, kteří se musejí postarat o současné obyvatele rybníka.

„Předpokládáme, že jejich sběr potrvá několik dní,“ domnívá se Radek Bryll. „Jedná se mimo jiné i o vzácné velevruby malířské, raky, škeble, lekníny a další živočichy i rostliny. Musíme je přemístit do vodní nádrže v blízkosti rybníka, kterou spravuje Český rybářský svaz, abychom je později mohli vrátit zpět,“ přiblížil akci, která vzhledem k unikátnímu ekosystému přírodní památky vyžaduje zcela specifickou a citlivou péči.