Množí se stížnosti samotných rybářů, mnohdy lidí z vlastních řad, na její nekorektní praktiky a chování, které prý hraničí se zákonným rámcem.

Hlavní činností rybářské stráže je dohled a dodržování zákona o rybářství. Už na samotném počátku sportovního rybářství se objevovali pytláci a tato funkce měla být hlavně bičem na ně. Nikdo však netušil, že se najdou tací, co ji budou zneužívat. „Momentálně řešíme jisté jednání rybářské stráže, množí se stížnosti. Dle mého názoru se jedná o dlouhodobý problém, který nebyl vidět. Rybáři měli strach, nechtěli, aby se jim někdo mstil, postupně se to nabalovalo a přidávaly se další negativní zkušenosti,“ potvrdil Martin Nešuta, vedoucí kanceláře starosty Tábor, který se zabývá přestupky v této oblasti.

ŠIROKÝ ZÁBĚR
Není to otázka pouze Místní organizace Českého rybářského svazu Tábor, ale rozsah problému jde přes kraj až po celou republiku. „Jednotlivé případy jsou stále živé, myslím, že problém je už v samotné legislativě, která je nedostatečná. Řeší se to v přestupkové rovině, ale zasahuje to i do trestního práva, detaily však nelze sdělovat,“ upřesnil k rozsahu tématu úředník, který se problematikou zabývá už přes půl roku. „Nadále to budeme rozebírat a řešit, kam nám pravomoc dovolí,“ přislíbil za odbor životního prostředí v Táboře.

Konkrétní případy lze jen těžko získat. Například P.R. nakonec odmítl svůj příběh zveřejnit. „Nechci to medializovat, rozmyslel jsem si to, děkuji,“ s těmito slovy položil telefon. Existují případy arogantního jednání, slovního či fyzického napadání, poklesky porybných eviduje i zmiňovaný úředník. „Není jich moc, spousta lidí vykonává funkci rybářské stráže dobrovolně, tak by měli jít příkladem, skládají zkoušky z rybářského zákona a přesto to vypadá, že nemají potřebné znalosti a dochází k pokleskům,“ míní Martin Nešuta.

Nejčastější prohřešky rybářů jsou lov na více udic než je povoleno, nezapsané ponechané ryby, lov v místě zákazu, větší množství ryb než je povoleno, lov mimo stanovenou dobu a ponechání podmírečné ryby.

ZVĚSTI ČI FAKTA
Je zaběhlým zvykem, že funkci rybářské stráže vykonávají letití členové Českého rybářského svazu (ČRS). Jisté zvěsti se donesou také samotným představitelům místních organizací. „Pokud k nějaké takové záležitosti dojde, tak mě se to donese pouze v hovorové řeči, řešení podléhá kárné komisi organizace a nelze to před uzavřením zveřejňovat,“ podotýká předseda MO ČRS Tábor Karel Melena. S tím, že nás opět odkazuje na obecní úřad. „Problematika rybářské stráže spadá do gesce odboru životního prostředí,“ dodává, kde jsou nejvíce informovaní. „Mohu vám říci, že vím, že někteří lidé mají být účastníky správního řízení, ale nevím, kdy a přesně proč, není to dokončené a je to jejich osobní věc,“ uzavírá své vyjádření.

Nevhodné chování a excesy se už v nejednom případě dočkaly trestu, ať už se jedná o pozastavení funkce rybářské stráže či její úplné zrušení. Se svým příběhem vyšel na veřejnost jako první vlaštovka Radek Šitner, rybář ze Stádlce. K jeho dořešení si musel na pomoc zavolat právničku. Sám říká, že za pravdu je třeba bojovat.

PŘÍBĚH RYBÁŘE
Dne 16. června se po čtvrté hodině ranní Radek Šitner chystal rybařit na břehu vodní nádrže Jordán, navazoval si právě háček a připravoval návnadu. Zahlédl podél břehu pohybující se loď a tak osádku poprosil, aby mu neplašila ryby. „V tu chvíli se na mě rozsvítilo světlo, které mě oslnilo a jeden z mužů zakřičel rybářská stráž, povolenku a lístek,“ popsal událost toho rána. Následně loď přirazila a jeden z mužů se k němu přiblížil. „Chování měl arogantní a neohleduplně zacházel i s mým náčiním, ukázal mi dokument, který vytáhl z kapsy, i když jsem nerozpoznal doklady, tak jsem raději povolenku a lístek předložil,“ podotkl. Druhý muž už se dle jeho vyjádření identifikoval řádně, tak že ho poznal na fotografii a z průkazu mohl vyčíst i jeho totožnost. „Načež mi oznámili, že mi seberou povolenku,“ řekl k jejich chování osudného dne.

Potom sepsali oznámení o zjištění přestupku. „Při sklízení náčiní jsem zjistil, že mi jeden z nich poničil elektronický hlásič,“ postěžoval si. Navíc upozornil na několik dalších pochybení kontroly. Rybářská stráž je oprávněna kontrolovat osoby lovící ryby. Avšak Radek Šitner neměl nahozenou udici. „Z mé strany nedocházelo k rybolovu, protože jsem pouze manipuloval s nářadím na břehu,“ objasnil. Nedopouštěl se tedy žádného přestupku, i přesto mu ale na místě doklady odňali. „V neposlední řadě bych rád upozornil na nevhodné chování těchto strážných, jedná se o úřední osoby. Podle správního řádu se mají chovat zdvořile,“ hněval se. Nejen, že vystupovali povýšeně a arogantně, ale také pořídili videozáznam, který je nakonec při projednávání přestupku usvědčil. Radek Šitner dostal povolenku i rybářský lístek zpět a rozhodl se příběh zveřejnit. Jeho boj trvá dodnes, mezitím podal stížnost na Jihočeský územní svaz ČRS.

K 30. listopadu 2017 mělo Jihočeské území 609 členů rybářské stráže . Tento rok řešili členové rybářské stráže 646 přestupků zápisem, absolvovali 25 250 kontrol, zadrželi 365 povolenek, zachytili 31 případů pytláctví na revírech a 12 na chovných rybnících. Oproti roku 2016 výše řešených přestupků rybářů rapidně vzrostla, toho roku jich bylo 225. Zdroj: crscb.cz

Lenka Pospíšilová

KOMENTÁŘ K ČLÁNKU: Za rybářskou stráží stojím!
V letošním roce obdržel územní svaz zhruba stejný počet stížností na chování členů rybářské stráže jako v minulém roce. Vesměs si stěžují rybáři, kterým byla odebrána povolenka k lovu za nějaký vážný přestupek proti rybářskému řádu nebo za odmítnutí předložení platných dokladů k rybolovu. Výjimečně si někdo postěžuje na rybářskou stráž kvůli osobní averzi k některému z jejích členů.

Karel Koranda předseda výboru Jihočeského územního svazu českého rybářského svazu a člen republikové rady ČRS.Karel Koranda předseda výboru Jihočeského územního svazu českého rybářského svazu a člen republikové rady ČRS.Zdroj: archiv ČRSDo povědomí širší rybářské veřejnosti se už ale nedostanou informace o tom, že náš územní svaz sám navrhuje obcím s rozšířenou působností odvolání některých členů rybářské stráže, aniž by si na ně někdo stěžoval. Je to většinou z důvodu dlouhodobé nečinnosti nebo nekvalitního výkonu funkce. Někteří strážní též končí s touto funkcí dobrovolně. Za uplynulé dva roky bylo navrženo ke zrušení z výše uvedených důvodů přes 40 strážných.
Pokud si uvědomíme, že máme přes 500 členů rybářské stráže, kteří ročně provedou 40-50 tisíc kontrol a zadrží několik set povolenek (letos již přes 600) a zaznamenají několik tisíců dalších drobných přestupků, pak těch několik stížností na rybářskou stráž je zanedbatelné množství.

Musíme se ovšem na problematiku rybářské stráže podívat i z druhé strany. Naši strážní čelí při mnoha kontrolách i verbálním útokům ze strany některých rybářů, kteří si neuvědomují, že i za takový útok na rybářskou stráž, která je úřední osobu, se vystavují riziku trestního postihu. Vedení našeho územního svazu samozřejmě za našimi členy rybářské stráže stojí a poskytuje jim podporu. Stejně tak samozřejmě stojíme za slušnými rybáři, kterých je většina. Mnoho lidí si neuvědomuje, že rybářská stráž má za úkol vymáhat dodržování rybářského práva a tím chránit jak rybí obsádky v revírech, tak i pořádek okolo našich revírů. Tyto skutečnosti vyplývají ze zákona o rybářství a naší povinností jako uživatele revírů je zajistit dodržování těchto pravidel.

Tedy shrnuto – s prací rybářské stráže Jihočeského územního svazu Českého rybářského svazu jsem spokojen.

Karel Koranda, předseda výboru Jihočeského územního svazu českého rybářského svazu a člen republikové rady ČRS