Jedete odpoledne z Tábora do Plané, a už na konci Sezimova Ústí se zastavíte v koloně. Žádná nehoda na obzoru. Až když přijedete na kruhovou křižovatku, poznáte, že se jen běžně ucpala silnice.

Právě hustou dopravu kritizuje i herec a plánský galerista Rudolf Hrušínský.

„Doprava v Plané je už dnes tak hrozná, že jestliže přibudou ještě nákladní auta s bahnem z Jordánu, bude to na zastřelení. A jestli ho chtějí ukládat na Hůrku, do blízkosti Lužnice, tak to už je úplná prasárna,“ říká razantně na záměr Tábora ukládat na pískovně bahno z Jordánu.

Právě takovou osobnost, jakou je Hrušínský, by si jeden ze zakládajících členů nového plánského sdružení Za zdravou Planou Jiří Rangl v jejich společnosti představoval.

Hrušínského by rád viděl v roli čestného člena.

Plánské sdružení vzniklo před třemi týdny a již má přes 90 členů. Společně s obdobným táborským sdružením Pro klidný Tábor nyní bojuje proti ukládání jordánského bahna v Plané.

Pochybnosti

Své stanovisko zaslali i Jiřímu Gergelovi, odborníku přes sedimenty, který se zabýval i tím jordánským.

S jeho výsledky ale nejsou Plánští spokojeni.

„Nemáme k nim důvěru. Rozbor udělal jeden člověk, který navíc došel k několika různým výsledkům. To je podivné,“ zdůvodňuje Rangl.

Jak to se vzorkováním z Jordánu bylo, vysvětloval Gergel již při besedě v Táboře. I tehdy přiznal, že první výsledky vyšly katastrofálně.

První odběry, které si Tábor nechal zhotovit, pocházely jen z malé hloubky bahna, z dvaceti a čtyřiceti centimetrů. Aby město získalo objektivnější čísla, objednalo si podstatně dražší zkoušky. Podle Gergela se použila jedinečná metoda, při níž se sondy dostaly až na samé dno a prošly všemi staletími, tedy až do roku 1492.

„Tyto výsledky dopadly už dobře, a to v té době platila velmi přísná norma, která povolovala jen deset miligramů arsenu na kilogram sušiny. Ale i zemědělské půdy ho měly víc, a tak se legislativa změnila a nyní může být až třicet miligramů. Zákon přímo říká, že takový sediment lze ukládat i na pískovny,“ vysvětluje odborník Gergel.

Jak Deníku řekl, s lidmi z Plané soucítí, ale zároveň se diví, proč nebojují proti daleko nebezpečnějším látkám, než je arsen a které jsou v sedimentu obsaženy také.

„Jsou to další kovy a organické látky, nicméně jejich obsah je také pod limitem. Pokud bude vzorkovat Jordán někdo jiný, z pětadevadesáti procent mu vyjdou jiné hodnoty. Není možné se shodnout v různých časech a různých místech odběru,“ dodal. Na Jordánu odebral 22 vzorků bahna.

Kromě nového rozboru se Plánští chtějí zaměřit na pískovnu. „Chceme vědět, jaký je její provozní řád a zda bylo na arsen vzorkováno její okolí. Je totiž už navržená nová vyhláška, která by po schválení nepovolovala zvyšování limitu arsenu v sedimentu na úroveň obsahu v úložišti, jako to platí nyní,“ dodal Rangl.

Lidé, kteří vstupují do sdružení, považují za nesprávné a navíc i nebezpečné, že firma, která bude bahno z Jordánu těžit, již nebude muset zkoumat jeho nezávadnost.

„Zcela jistě bude postupovat z hlediska ekonomické výhodnosti,“ napsal za sdružení Rangl Jiřímu Gergelovi.

Sdružení Za klidný Tábor bagrování zcela odmítá a prosazuje ošetření povodí Jordánu, které do něj zanáší živiny pro sinice.

Alena Šatrová