Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jak jste zvládli příchod pandemie a co město dělalo pro své občany?

Marrtin Doležal: Restrikce a omezení spojená s covidem samozřejmě zasáhla prakticky všechny oblasti života ve městě. Přímo či prostřednictvím příspěvkových organizací jsme se po celou dobu snažili, aby dopad omezení na chod města a jeho občany byl co nejmenší.

Důležitými opatřeními bylo rozšíření služeb poskytovaných terénní pečovatelskou službou, distribuce roušek seniorům a těm, kteří si nemohli opatřit jinak, plné zabezpečení úklidu města a odvozu odpadů. Až na dvoutýdenní výpadek chodu stavebního odboru fungoval pro občany v co největším rozsahu i městský úřad. Vyšli jsme vstříc nájemcům bytů a podnikatelům v nebytových prostorách města, a to formou odkladů či opakovaným snížením nájemného. Stavební činnost naštěstí covidová omezení příliš neovlivnila. Nouzová opatření a uzavření škol měla pochopitelně velký dopad do života dětí a mládeže, v určitých měsících ve prakticky zastavila veškerá organizovaná sportovní a spolková činnost, výrazně byl utlumen i kulturní život. Těším se, že se všechny tyto aktivity postupně znovu rozeběhnou.

Co se se v poslední době ve městě podařilo vybudovat?

Loni jsme na řadě míst ve městě zprovoznili síť veřejné wifi, opravili most přes Lužnici, vybudovali nové parkoviště v ulici Rudé armády, rekonstruovali třetí úsek ulice Hromádkova. Vybudovali jsme také šikmá parkovací stání v ulici Dukelská. V hale házené byl rekonstruován systém vytápění, město významně přispělo i na další investice do sportovních zařízení, například na fotbalový areál Soukeník či areál softballu. V loňském roce byla také zahájena druhá etapa výstavby domu s pečovatelskou službou, která by měla být dokončena a předána v nejbližších dnech.

Jaké chystáte důležité investiční projekty? Na co se mohou Sezimovoústečtí brzy těšit?

V současné době probíhají rekonstrukce dvou ulic ve městě, a to Šafaříkova a Hromádkova. Dále připravujeme zateplení dvou bytových domů, rekonstrukce ulice Pod Vrbou, výstavbu parkovacích stání v ulici Lipová, prodloužení ulice K Hájence. Velká investice nás čeká i v základní škole Švehlova, a to rekonstrukce školní kuchyně a kotelny. Důležitými připravovanými projekty jsou i rekonstrukce a rozšíření ulice Rudé armády či revitalizace části sídliště v horní části města. Přes rozkolísanost daňových příjmů je město ekonomicky v dobré kondici a postupně do rozpočtu zařazuje další akce.

Co místní dlouhodobě trápí? Plánujete nějaké kroky k nápravě?

Velkou bolestí našeho města je nedostatek stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů a s tím spojený odchod řady mladých lidí mimo město. Výrazným handicapem je skutečnost, že historicky nemá naše město prakticky žádné pozemky. I proto jsme připraveni aktivně vstoupit do přípravy stavebních pozemků, jak v lokalitě Nechyba, tak zejména v lokalitě Kociánka. Další rozvoj a budoucnost Sezimova Ústí se bez nové výstavby zkrátka neobejde.