Tábor bude v příštím roce hospodařit se schodkem 160 milionů korun. Příjmy překročí 868 milionů korun (očekávané daňové příjmy Tábora by v příštím roce měly činit 539 milionů korun), výdaje budou zhruba 1,03 miliardy korun. Schodek bude kryt úvěrem a z fondu rezerv. Úvěry pro příští rok představují 150 milionů korun.

„Je však možné, že nakonec ani úvěr v příštím roce v celém objemu nevyčerpáme. Finanční zdraví města je dlouhodobě dobré a rozhodně takovouto úvěrovou zátěž unese,“ řekl starosta města Štěpán Pavlík.

Běžné výdaje jsou plánovány přes 708 milionů korun. Kapitálové výdaje rozpočtu Tábora představují pro příští rok sumu 320 milionů korun. Zhruba 160 milionů korun míří na výstavbu Domova pro seniory (hotovo bude na jaře 2022), 80 milionů korun na dopravní stavby včetně 3. etapy stavebních úprav Budějovické ulice, 24 milionů korun na dostavbu sportovní haly, další peníze získá bytové hospodářství a školy.

Vedoucí odboru financí Dana Daňková uvedla, že finanční kondice města je velmi dobrá. „Rozpočet roku 2021 dokáže absorbovat dopad legislativních daňových změn, které projednává Poslanecká sněmovna, i zhoršení ekonomické situace,“ uvedla vedoucí odboru.

Celkové úvěrové zatížení Tábora činí 230 milionů korun, ale tzv. iRatingové hodnocení hovoří o úvěrové kapacitě Tábora 641 milionů korun. Majetek města má hodnotu zhruba 6 miliard korun.