V Jistebnici známe celkem tři zámečky. Jeden vlastní Petr Scholle, druhý je v tvrzi a třetí Vlašský dům. Část stojící na náměstí je zachovalá a jistebnický rynk zdobí. Hospodářská budova za ní však chátrala. Zachraňují ji skauti.

Na katastru nemovitostí je hospodářská budova patřící k zámečku uvedená jako zbořeniště. Není divu. Její vzhled opravdu nepřipomíná něco, co by bylo k chlubení. Oprýskané omítky na kámen, povadlé zdi, střecha. Na jižní straně domu však ze zdí svítí nová okna a vchodové dveře. Mohou za ně jistebničtí skauti z opařanské Třináctky, kteří postrádali v obci klubovnu. Prosby nebyly dlouho vyslyšeny, až loni v únoru padlo rozhodnutí vybudovat ji zde. Požádali zastupitele obce, a ti jim obecní budovu pronajalo.
„Klubovnu jsme hledali od konce 90. let, kdy byla zbouraná stará, nevyhovující budova. I minulí starostové nám slibovali klubovnu novou. Jednou z možných variant byla hospodářská budova za zámečkem,“ popisuje vedoucí a zakladatelka skautského oddílu v Jistebnici, architektka Bohumila Mrzenová. „Během let a nastiňovaných možností v obci a potřeb rozrůstajícího se skautského oddílu, zůstal vlastně tento objekt jako jediný možný a pro nás v tuto chvíli ideální,“ pokračuje.

Skauti se nezalekli práce. Dům osadili novými okny, dveřmi. Udělali novou podlahu a museli vybudovat také stropy, které v hospodářské budově chyběly. Vše v souladu s památkáři.
„Letos jsme přestali spoléhat pouze na možnosti a slovní podporu obce. Část objektu jsme získali do dlouhodobého pronájmu, zpracovali jsme projekt a získali jako jedni z mála dotaci od Jihočeského kraje,“ doplnila Mrzenová.

Zatím skauti opravili jednu místnost, stále ale chybí sociální zázemí, které je v plánu. Objekt je také nutné staticky zajistit. V minulých letech byla naštěstí opravená střecha, takže se podařilo devastaci památkově chráněné stavby zbrzdit. Budova je cenná zejména v kontextu s renesančním panským domem – zámečkem, kde dříve bylo muzeum a nyní je v něm pamětní síň významného regionálního malíře Richarda Laudy a ordinace lékařů. Skauti by rádi hospodářský objekt za zámečkem využili více. Nyní je totiž v obecní části sklad paliva, nepořádek a některé prostory jsou dále nevyužité.
„Podáváme žádosti o další dotace a doufáme v podporu obce. Chceme vybudovat toalety, kuchyňku a další místnosti klubovny, kde budou moci případní hosté přespat a podobně. Vše se zatím daří díky nasazení skautů a rodičů. Jsem skutečně ráda, že můžeme tomuto objektu pomoci a budeme mít svoji klubovnu. Doufám také v obnovu renesanční zahrady s původním kamenným plotem,“ odkrývá plány Mrzenová.

Prozatím jedna místnost vytrhla jistebnickým skautům trn z paty. Do té doby se scházeli doma či v domě s pečovatelskou službou, protože se pro ně místo nikde nenašlo. Přes třicet skautů v objektu pořádá pravidelné schůzky, zejména dívčí části oddílu. Do budoucna by měl objekt sloužit i jako skautská základna, to znamená pro všechny skauty z celé České republiky.

Zvířata, pak mandl

Hospodářský objekt patří historicky k zámečku, takzvanému Vlašskému domu. Ten pochází ze 16. století. Vlastníkem byl v roce 1545 Martin Vančata z Vratkova.
Následovali ho Zikmund Karpíšek, Diviš Doudlebský a Jiřík Šejnoha. V letech 1587 až 1590 bylo stavení majetkem italských bratrů Michala a Jana Marie ze Sonethu. V roce 1590 koupila Vlašský dům Anna Smolíková a přenechala jej vrchnosti.
Podle historika Stanislava Zity z táborského Husitského muzea ho následně využívala šlechtická rodina Nádherných. Zámeček nyní využívají lékaři, v části je zmíněná pamětní síň Richarda Laudy.
Co se týče zdejší hospodářské budovy, sloužila pro ustájení zvířat, jako sklad a jako garáž pro kočáry. O podrobnostech využití ale údaje chybí. V minulém století v ní podle pamětníků byl mandl a prádelna. Po valených klenbách už zbyly jen náběhy.

Máte–li tip na nevyužívaný objekt volejte na telefonní číslo redakce 381 256 066.

David Peltán