Na trhu práce nemají lidé s postižením na růžích ustláno. Cílem nového projektu je zapojit tyto občany do běžného pracovního prostředí. Soběslavská Rolnička na to získala přes dva miliony korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Lidé s mentálním a kombinovaným postižením mají značně omezené možnosti na trhu práce a proto přicházíme s projektem, který nabízí několik způsobů, jak šance jednotlivců zvýšit,“ objasnila zaměření projektu jeho koordinátorka Monika Macáková.

V průběhu dvouletého období uskuteční Rolnička celkem osm aktivit. Jednou z nich je pracovní zácvikový program v chráněné dílně pro sedm klientů centra denních služeb. „Účastníci kurzu budou pravidelně docházet do jednotlivých částí chráněné dílny a pod odborným vedením se naučí základním pracovním dovednostem, návykům a spolupráci s kolegy,“ uvedla vedoucí chráněné dílny Barbora Růžičková.

Další z činností, která již byla zahájena, je devítiměsíční kurz počítačové gramotnosti určený 11 dospělým klientům Rolničky. Následně se uskuteční i kurz zvyšování odborné kvalifikace pro současné zaměstnance chráněné dílny, dále aktivity založené na spolupráci s táborskou společností REGIO projekt s.r.o. a Jihočeskou hospodářskou komorou. „Konkrétně proběhne analýza podmínek zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jejímž výstupem bude informační brožura pro firmy, která by je měla motivovat k zaměstnávání lidí s postižením,“ doplňuje Monika Macáková.

V rámci dvoumiliónového projektu pamatuje Rolnička i na podporu osob pečujících o závislého člena rodiny. I tato skupina patří k hůře uplatnitelným na trhu práce. Od června mohou rodiny klientů Rolničky, ale i ostatní lidé pečující o člena rodiny s postižením z Táborska, zdarma využít nabídku vzdělávání Rolničky. Připraven bude job klub, který napomůže odpovědět na otázky jak sepsat životopis, připravit se na pracovní pohovor, absolvovat mohou i vzdělávací kurzy, jejichž konkrétní podoba se bude odvíjet od zájmu účastníků.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.