Na rozjezd služby získala Rolnička mimořádnou dotaci od Jihočeského kraje. Na rekonstrukci potřebných prostor přispěl zřizovatel Rolničky Diakonie Českobratrské církve evangelické a díky pomoci firmy Hochtief CZ se podařilo dosáhnout významného snížení rozpočtu rekonstrukce.

„Každodenní péče o člena rodiny s postižením je fyzicky i psychicky velmi náročná. Proto jsme se v roce 2016 rozhodli nabídnout pečujícím rodinám odlehčovací pobyty, zprvu jen jako doplňkovou službu. Je o ni však neustále zájem, proto jsme ji registrovali jako naši v pořadí šestou sociální službu a rozhodli jsme se pro rozšíření její kapacity ze čtyř na osm lůžek,“ uvedl ředitel Diakonie Rolnička Karel Novák.

Cílem odlehčovací služby je nabídnout lidem pečujícím o své blízké s postižením čas na odpočinek či zařízení nutných záležitostí. Dospívajícím a dospělým lidem s těžším stupněm postižení je zde od pondělí do pátku poskytována čtyřiadvacetihodinová péče.

Rolnička pomáhá dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého okresu.

Ludmila Pokorná