Bezmála 363 tisíce korun se podařilo získat soběslavské Rolničce na rozvoj keramické dílny od Nadace OKD. Je jednou z pěti jihočeských organizací, kterým se to povedlo.

„Stávající financování chráněných dílen je velice nejisté, proto jsme s velkou radostí uvítali pomoc Nadace OKD na rozvoj naší keramické dílny,“ říká Barbora Růžičková, vedoucí chráněné dílny Rolničky.

Podporu Rolnička našla u ostravské Nadace OKD z programu Pro zdraví. V letošním roce tato nadace věnovala největší pozornost podpoře pracovní integrace. „Letošní rok je kvůli hospodářské situaci, snižování státních dotací i legislativním změnám pro chráněné dílny velmi náročný, proto jsme se zaměřili právě na pracovní integraci handicapovaných. Podpořili jsme stabilizaci a rozvoj více než třiceti chráněných dílen z celé republiky,“ vysvětlil letošní prioritu nadace její ředitel Jiří Suchánek.

Projekt Rolničky získal finanční podporu ve výši 363 tisíce korun. Grant organizace využije jednak na rozvoj dílny, jednak na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Chráněnou dílnu tu provozují již od roku 1996, je zaměřena na výrobu keramiky, textilních a dřevěných výrobků a produktů ze včelího vosku.

„K žádaným patří zejména keramika, která v sobě snoubí řemeslnou zručnost a originální výtvarný výraz. K dnešnímu dni je v chráněné dílně zaměstnáno sedmnáct osob s mentálním a kombinovaným postižením,“ doplnila Barbora Růžičková.

Provoz dílny je financován z dotace úřadu práce, prodeje výrobků a darů. Jedním z hlavních pilířů keramické výroby je litá keramika vytvářená pomocí sádrových forem. „Technologie výroby lité keramiky je vhodná pro osoby s postižením, neboť práce není tak náročná na jemnou motoriku. Nové sádrové formy, které si z příspěvku Nadace OKD pořídíme, zajistí kvalitní produkty a také zefektivní výrobu,“ míní vedoucí chráněné dílny.
A na jaké výrobky se mohou zákazníci těšit? To ví mistr dílny Jiří Otec.

„Rádi bychom formy využili zejména k výrobě suvenýrů pro muzeum v Táboře. Uplatněním klasických jihočeských tvarů a motivů chceme navázat na bohatou hrnčířskou historii tohoto regionu. Chystáme se na výrobu džbánků, pohárů a další užitkové keramiky a také keramických placek, kachlů a pečetidel,“ naznačil Otec.

Ještě v letošním roce se na trh dostanou nové suvenýry pro Rožmberský rok, které bude možné koupit v muzeích v Táboře, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí.

Z nadačního příspěvku Rolnička uhradí také rekonstrukci šaten zaměstnanců chráněné dílny, sestavení katalogu výrobků a podporu získají i dva tradiční soběslavské jarmarky. Ty jsou příležitostí k nákupu originálních výrobků chráněných dílen z celého regionu. Letošní adventní s kulturním programem se uskuteční 10. prosince.