Jak je možné, že Antonie Stašková unikla pozornosti orgánů činných v trestním řízení, ačkoli jí byla odebrána dcera a její dva malí synové zemřeli udušením?"Pokud nebyla v minulosti znalecky vyšetřena, pak je to problém. Jestli se totiž objevily signály, že nezvládá výchovu dětí, měla být komplexně prošetřena."


Ty signály byly víc než jasné, když její dcera byla svěřena do péče babičky.
"Pak se pochopitelně mělo prověřit, zda je schopna se starat o další děti. Součástí šetření měl být kvalitní psychologický posudek, ale také svědecké výpovědi sousedů a rodinných příslušníků. Bohužel většinou platí, že dokud se něco nestane k omezování dotyčného nedochází. Když existují pochybnosti, věc se interpretuje ve prospěch podezřelé osoby. Při prevenci zločinu by ale podle mne měla platit opačná zásada, tedy postup ve prospěch potenciální oběti."


Přesto je nepochopitelné, že si Staškové nikdo celá léta nevšiml a v případě Honzíka nezasáhl.
"Možné vysvětlení hledejme v měněném místu pobytu dotyčné a postupu úředníků. Informace z databází policie i různých úřadů, které se Staškovou mohly přijít do styku, totiž nejsou propojené."