Již šestadvacet lidí se může pochlubit Cenou města Tábora. Letos k nim nikdo další ale nepřibude.
Poprvé v šestnáctileté historii udělování ceny za mimořádné aktivity pro Tábor vypadne její slavnostní předání ze sobotního programu Táborských setkání.

Komise ani zastupitelé se letos neztotožnili s předloženými návrhy. A k dalšímu zasedání se už do začátku festivalu nesejdou.
Starostka Hana Randová jako předsedkyně komise, která návrhy vyhodnocuje, sdělila, že nedoporučují ke schválení ani jednoho z navržených kandidátů.

Komise pak využila svého práva a nominovala generála Jana Ďuricu. Vyzdvihla jeho spolupráci s městem i to, že za jeho působení v Táboře se armáda stala přirozenou součástí města a že významně pomohl k udržení posádky. Ani to však nestačilo.
Zastupitelé z ČSSD upozornili na to, že generál není občanem města, čímž by se dostali do rozporu s pravidly o přidělování ceny. A navíc také má jít o ocenění mimopracovních aktivit.

Ani tento víkend návštěvníci Táborských setkání udělování ceny města přihlížet nebudou.

„Letos nám nedorazil žádný návrh,“ vysvětlila starostka Randová s tím, že se jí ale dostalo několik návrhů na ocenění jiných aktivit.
Na hlavním podiu na Žižkově náměstí se tak bude v sobotu po 14. hodině odehrávat podobný akt udílení táborské ceny. Půjde o ocenění aktivní činnosti při rozvíjení vzájemných partnerských vztahů mezi městy Orinda a Neunburg vorm Wald a zároveň za propagaci husitství. Hlavními aktéry se stanou dva zahraniční hosté: Theo Männera z německého Neunburku vorm Wald a Bobbie Landers z americké Orindy.

„Již dlouho jsem usiloval, aby cenu města získal Theo Männer, který je zakladatelem Spolku husitských tradic, ale protože není občanem Tábora, tak to nešlo. Pan Männer toho udělal hodně nejen pro propagaci husitství, ale také pro česko – německé porozumění, což si ocenění rozhodně zaslouží,“ přiblížil jednoho z oceněných Jiří Návara, který se řadí k zakladatelům městského festivalu.

Oba hosté si z Tábora odvezou skleněnou „vítací“ číši ve stylu poloviny 16. století. O číši se píše: jejím darováním hostitel potvrzoval důležitost hosta a jeho postavení. Erbová číše se znakem Tábora je tvořena velkým městským znakem, kdy dekor a ruční malba vychází z dochovaných historických nálezů a dokumentace. Jižní Čechy a Šumava mají dlouhou sklářskou tradici. Vítací číše pro Tábor pocházejí z jihočeské sklářské huti nad Vilémovou horou na novohradském rožmberském panství.