Stánek na Maredově vrchu pod kopcem, na kterém sídlí Základní škola Husova, leží v žaludku mnoha rodičům i učitelům už několik let. „Syn chodí okolo od první třídy. Už několikrát jsem to řešila s učitelkou i ostatními rodiči. Mluvila jsem i s majitelem. Ten se mi vysmál,“ tvrdí Jitka Sedláčková z Tábora.
K jejím výtkám se přidávají i další rodiče. S nahotou vystavenou na odiv těch nejmenších, kteří si do stánku chodí pro Mateřídoušku nebo Čtyřlístek, nesouhlasí.
„Nadávala jsem jako špaček. Dcery chodí na Orbis Pictus a denně tudy procházejí na oběd a zpátky. Pamatuji, že někdo před lety snad organizoval nějakou petici,“ naznačila Andrea Koblasová z Tábora.
Snahu některých rodičů sepsat petici potvrdila i ředitelka Orbisky Miroslava Nejezchlebová. „Televizi nebo počítač si každý zapne ze své vůle a ze své svobodné vůle si na něm najde třeba erotiku. Kolem stánku však děti musejí projít dvakrát denně, aby se naobědvaly,“ konstatovala. „Jsem velmi rozladěná, že se tento problém už dlouhodobě vleče a nedá se nijak řešit.“
Nepomůže ani zákon. Ne〜existuje. „Způsob prodeje erotických časopisů zákon nespecifikuje. Pro nás to tedy nenasvědčuje žádnému porušení zákona na ochranu spotřebitele, a tudíž to nekontrolujeme,“ objasnil zástupce ředitele krajského inspektorátu České obchodní inspekce Karel Havlíček.
V záloze mají rodiče trestní oznámení. To už před rokem zkusil Milan Ježek z Tábora. „Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele z podezření na ohrožení mravní výchovy mládeže. Policie ho ale zamítla.

Jak policie vyhodnotila, zákon porušen nebyl. Milan Ježek je připraven tento krok klidně zopakovat.
„V roce 2006 jsme skutečně řešili podnět týkající se této problematiky. Proběhlo šetření a policie ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí i městem neshledala žádné porušení zákona,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.
Případ odložili. „Takto byl shledán stav podle platné judikatury a tehdy prověřovaných skutečností. Policie je ale připravena řešit jakékoli podněty ze strany občanů,“ naznačil.


Město nepomůže
Pomoci rodičům by mohlo i město. Pokud by vydalo vyhlášku, nad jejímž dodržováním by potom bděla městská policie.
„Je to ožehavé téma. A vůbec se těm rodičům nedivím. Bohužel zatím nemám žádné signály o tom, že by město podobnou vyhlášku připravovalo,“ sdělila místostarostka Zuzana Pečmanová.


Zákon neporušil
Sám majitel stánku Miroslav Štrudl si je více než vědom, že nedělá nic nezákonného.
„Konzultoval jsem danou problematiku, tedy vystavování tohoto zboží, se všemi možnými institucemi, čoikou počínaje a krajskou správou policie konče. Nikde nebylo zjištěno porušení platných zákonů nebo předpisů. Tudíž nebylo nutné provést jakoukoli změnu,“ upozornil a dodal, že jeho konání je v souladu s obchodní politikou našeho státu.
Mnoho jiných prodejců se ale řídí etikou. Na to, aby vyhodnotili, že nahotinky se nemusí nabízet hned v první linii, jim zákona netřeba. Ze šesti trafik na hlavním tahu Táborem jen jedna – naproti Palcátu – tento druh zboží neskrývá.

Kateřina Nimrichtrová

Na cestě Táborem se z trafik nahotinky většinou nevalí


Obrázky více či méně obnažených slečen? Jak jsme v týdnu zjistili, před většinou novinových stánků v centru Tábora svým dětem oči zakrývat nemusíte. U trafiky naproti Palcátu, pokud jdete s ratolestí, ale raději přejděte na druhou stranu. Tady erotiku nabízejí v první linii.
Na popud čtenářů jsme vyrazili do ulic, abychom zmapovali, jaká je situace na frekventované cestě od autobusového nádraží k Žižkovu náměstí.


Pěkně pod pultem
Při pokusu objevit časopis s nahatou slečnou na obálce jsme při návštěvě trafiky v budově autobusového nádraží úspěšní nebyli.
Člověk si mohl oči vykoukat, a nic. Až na dotaz jsme se od Lydie Cimkové dozvěděli, že časopisy a DVD s pornografickým obsahem mají schované pod pultem.
Naproti ve stánku jsme pochodili naprosto stejně. „Už asi devět let je máme schované pod pultem. Pouze když je na toto zboží sleva, tak je vystavíme, ale jen tak, že je vidět titulek a obrázek je schovaný,“ reagovala na náš zájem o literaturu tohoto typu prodávající Věra Prokešová.
O „úspěchu“ se nedá hovořit ani v případě prodejny v přízemí obchodního domu Dvořák. Nejen před našimi zraky mají takto orientovanou literaturu uklizenou stejným způsobem jako předešlé prodejny. Pod pultem.


Blbci a puritáni
Zato na frekventovaném místě ve stánku naproti hotelu Palcát se mohou kolemjdoucí všech výšek pokochat pohledem na vystavená DVD před stánkem.
Na snahu upozornit na nevhodnost či dokonce závadnost takového nabízení se nám dostalo stručné odpovědi z úst pana Stanislava Vacíka: „To vadí pouze blbcům a puritánům.“
Podle jeho slov se mu ještě nestalo, že by malé dítě reagovalo na pornografická DVD. „Vždy žadoní o DVD s pohádkou a zbylé nechá bez povšimnutí,“ tvrdí Vacík. A vzhledem k tomu, že je obchodník, potřebuje prodat, a co je před zraky kupujících skryto, to se prodává těžko.


Jenom titulky
O pár metrů dále v Křižíkově trafice se nám nepodařilo na první ani druhý pohled zachytit nic, co by odpovídalo námi hledanému zboží.
Dozvěděli jsme se, že dříve byla erotická literatura v přední části trafiky, ale vzhledem k tomu, že obchod stojí na přímé trase školáků a ti se chodili dívat, dostala své místo v zadní části. I tak, schovaná za regálem, si prý své zákazníky najde.
Na naší poslední zastávce v trafice na Žižkově náměstí jsme při podrobnějším hledání na nahotinky narazili. Pár takto laděných časopisů a DVD jsme zahlédli v horní polici. Čitelné však byly jen tituly, které mnohé slibují, ukážou však pramálo.
Z šesti námi navštívených novinových stánků se otevřeně erotikou netají jen jeden. Naproti Palcátu. Ostatní ji spíš schovávají.

Pavlína Macelová