Již 12. dubna se na centrální křižovatku pod Palackého ulicí nastěhují dělníci, a pak už se naplno rozjedou stavební práce. Frekventovaný dopravní uzel dostane sice jinou podobu, ale řidiče čekají čtyři perné měsíce.

V průběhu stavby bude na křižovatce platit celkem sedm dopravních režimů. Za každé situace jí projedou jen vozy integrovaného záchranného systému, ostatní řidiči se budou muset podřídit momentální situaci.

„Na stavbě budou platit různá časová omezení, může se stát, že například dva dny se křižovatkou neprojede. Jinak ale bude ve zúženém profilu umožněn alespoň kyvad᠆lový provoz,“ uklidňuje starosta Jiří Fišer.

I tak ale řidičům radnice doporučuje, aby se místu vyhnuli a k průjezdu městem využili jiných ulic.

O změnách v provozu bude on-line informovat web města. Lidé z něj zjistí i to, že jejich zastávka autobusu MHD byla přesunuta nebo bude bez obsluhy.

Cílem rekonstrukce je především zjednodušení průjezdu křižovatkou. To mají zajistit změna směru jízdy Palackého ulicí i řízení pomocí semaforů. Pod povrchem zhotovitel zakázky vymění inženýrské sítě, povrch autor projektu více přizpůsobil i chodcům.

Financování

Soutěžní cena zakázky byla přes 40 milionů. Výherce výběrového řízení K-Building CB ji zrealizuje za 28 milionů bez DPH. Podezřele nízká se radním nezdá, podobnou cenu nabízeli i ostatní zájemci.
Tábor zaplatí 15 milionů
VST vydá necelé čtyři miliony
Na Jihočeský kraj připadá úhrada kolem 10 milionů.