S příchodem nového roku přestaly platit řidičské průkazy vydané mezi 
1. lednem 2001 a 30. dubnem 2004. Řidiči, kteří si doposud průkaz nevyměnili, se na Táborsku počítají na stovky. Opozdilce ale po usednutí za volant čeká pokuta. Policisté neplatné průkazy při kontrolách tolerovat nemíní.

Jak uvedl vedoucí táborského odboru dopravně správních agend Antonín Hlaváček, odhadem by si nové „papíry" měla pořídit ještě asi tisícovka lidí. „Záleží ale na tom, jestli ještě chtějí řídit, nebo zda vůbec řídí," říká 
s tím, že k vyzvednutí je nyní připraveno 300 dokladů.
Podobná situace panuje i v Soběslavi. Tady čeká výměna ještě 400 šoférů. „Veškeré žádosti se vyřizují průběžně 
a fronty se netvoří. Situace se zklidnila už před Vánoci," sdělila vedoucí soběslavského odboru dopravy a vnitřních věcí Jana Kosová.

Klidný závěr roku měli i v Táboře. Ani tady neprodlužovali pracovní dobu a vystačili si i s běžným počtem pracovníků. „U nás dobu vyřízení urychloval objednávkový systém na internetu. Mohl být ale využívaný více. Lidé často chodili jen k přepážkám, na internetu si termín rezervovali až ke konci roku," vysvětlil Antonín Hlaváček.

Výměnu dokladů nenechal na poslední chvíli například dvaatřicetiletý řidič Milan Pekař z Tábora. „Autem potřebuji jezdit každý den, často jsem za hranicemi a nerad se vystavuji riziku pokuty. Proto jsem šel na úřad už na začátku listopadu, abych se nemusel zbytečně stresovat," dodal programátor.

Žádosti v Táboře
• mezi svátky navštívilo odbor dopravních správních agend v táborském úřadě 413 lidí:
23. prosince – 144
27. prosince – 78
30. prosince – 167
31. prosince – 24
• v současné době čeká na vyzvednutí 300 vyměněných řidičských průkazů 

Příslušný městský úřad má na výměnu starého řidičského průkazu dvacet dní. To znamená, že řidič, který se na úřad dostavil třeba až 20. prosince, dostal potvrzení, že čeká na nový doklad. Tím se nyní prokazuje při silniční kontrole a postih mu nehrozí. Kdo to na úřad ale v prosinci nestihl, bude navíc za vystavení nového řidičáku platit. A pokud šofér usedne za volat bez platného průkazu, neztrácí sice způsobilost k řízení vozidla, ale dopouští se přestupku, za nějž hrozí pokuta.

Bez potvrzení pokuta

„Pochopitelně, že když se řidič neprokáže platným řidičským oprávněním nebo potvrzením, které úřady vydávaly do konce minulého roku, čeká ho postih," potvrdil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Vydání průkazu
• řidičský průkaz je možné vydat do 20 dnů od podání žádosti, případně do pěti pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč
• s sebou si žadatel musí vzít žádost o vydání ŘP, platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně
• kde řidičák vymění: na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky

Policisté v tomto případě mohou udělit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun. Opozdilci, kteří se na úřad vydají až nyní, musí ze zákona za výměnu dokladu zaplatit. Z peněženky vytáhnou ale pouze padesátikorunu. V případě, že řidič požaduje vystavení do pěti pracovních dnů, vyjde ho výměna na 500 korun.