O jejích kladech a záporech pohovořili odborníci z praxe. Předseda Zemědělského družstva Opařany Vlastimil Procházka jí přidal plusové body za boj proti suchu. „Má dobrý vliv na strukturu půdy na rozdíl od obilnin provzdušňuje do hloubky a výborná je z pohledu hospodaření s vodou,“ uvedl.

S tím souhlasí i předseda Zemědělského družstva Pojbuky Pavel Opolzer a dodává: „Zadržuje vodu v porostu. Nedochází pak k erozi díky tomu, že je na poli delší dobu než třeba ozim,“ objasnil.

Brukev řepka Řepka olejka je stará kulturní i medonosná rostlina. Pěstuje se pro semena obsahující téměř 50 procent oleje vysoké kalorické hodnoty. Olej se využívá k potravinářským účelům či výrobě biopaliv. Pokrutiny slouží jako krmivo pro hospodářská zvířata.

DODÁ ŽIVINY

Podle Vlastimila Procházky přináší na podzim půdě další hodnotu. „Zaoráním strniště obohacuje zem živinami přijatelnými k dalšímu pěstování obilnin,“ specifikoval.

Samozřejmě má i nevýhody. „Je to náročnější plodina na pěstování, a to se promítá i v nákladech,“ uvedl Pavel Opolzer. Navíc je nutné střídání plodin, opařanští zemědělci ji sejí jednou za šest let. „Nelze ji zařazovat do osevního postupu tak často, aby se nešířily choroby a škůdci,“ nastínil důvody Vlastimil Procházka.

Velká žlutá pole vidí neradi nimrodi. Podle předsedy Okresního mysliveckého spolku Tábor Václava Falady je na jaře první zelenou potravou zvěře. „Když jsou jí velké lány, tak zvěř nemá rozmanitost stravy. Přežírá se a trpí zažívacími problémy,“ upozornil.

V mnoha případech tak dochází k úmrtí. „Dělá potíže mladým i starým kusům, protože obsahuje dusičnany,“ dodal.

POLE PRO ZVĚŘ

Řešením je dělba polí na menší komplexy a zařazování remízů či polí pro zvěř. „Na ně lze žádat o dotace, jsou to tzv. biopásy,“ upřesnil.

Na řepce olejce se živí i další fauna. „Je to zelená píce, žerou ji přežvýkavci i hlodavci a zajícovití. Pernatá zvěř si uklovne. Plodina jim chutná i při květenství dokud nezdřevnatí,“ řekl.

Nalezl pouze jedno pozitivum. „Řepkový porost slouží zvěři alespoň jako dobrý úkryt,“ uzavřel.