Se svým dotazem se obrátila na redakci čtenářka Monika Boháčová z Chotovin, která se stará o dvouletou dcerou. Zajímalo ji, jestli nabízí úřad práce rekvalifikační kurzy i pro ženy, které jsou na rodičovské dovolené.

Nepřijdou zkrátka

Jak redakce Táborského deníku zjistila, i maminky, které jsou doma s dětmi, mohou zažádat na úřadu práce o rekvalifikační kurz. Stačí, když se na příslušné pobočce zaevidují jako zájemci o zaměstnání. Po ukončení rodičovské dovolené by se žena registrovala již jako uchazeč.
Pokud je žena na rodičovské dovolené vedená jako zájemce, úřad práce ji při konání rekvalifikace neproplácí jízdné (když musí na kurz dojíždět) a nevzniká nárok na podporu. O rodičovský příspěvek maminky ale nepřijdou a rekvalifikační kurz hradí úřad práce.

Všeobecné podmínky pro zařazení do rekvalifikačního kurzu: Jak již bylo zmíněno výše, žadatel musí být na úřadu práce evidovaný jako uchazeč (člověk bez práce) nebo zájemce o zaměstnání. V potaz se berou i odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikuje (např. příslušný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti – záleží na typu rekvalifikace).

Další podmínkou je i zdravotní způsobilost. Rekvalifikace musí být potřebná (dosavadní kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa) či účelná (po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání). Při posuzování kritérií je konec rodičovské dovolené jedním z bodů, které posune žadatelky dopředu.

Ovšem, je nutné zvážit, zda žena na rodičovské dovolené rekvalifikaci časově zvládne. Kurzy se konají obvykle každý den, mnohdy se musí dojíždět například do Českých Budějovic a trvají několik týdnů.

Příklady nabídek rekvalifikací

• Kurzy v oblasti PC: základy obsluhy PC, obsluha osobního počítače
• Kurzy v oblasti IT technologie – grafika: tvorba www stránek, Corel, Photoshop
• Čtení a kreslení technické dokumentace
• Základy podnikání
• Kurzy v oblasti účetnictví: účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky, mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
• Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na
vykonávání přímé péče
• Kurzy v oblasti kosmetických služeb
• Masérské kurzy
• Kurzy pedikúry a manikúry
• Programování a obsluha CNC strojů
• Svařování
• Rozšíření řidičských oprávnění
• Výroba zákusků a dortů
• Průvodce v cestovním ruchu
• Kurzy v gastronomii
• Kurzy ve stravovacích a ubytovacích službách