Během první etapy se archeologům podařilo odkrýt historicky zajímavé nálezy. U kostela sv. Petra a Pavla objevili kosterní pozůstatky našich předků a v prostoru náměstí původní dláždění, pekařské pece či pozůstatky požáru. Nejstarší nález zatím není zcela demaskován.

Největší zájem u kolemjdoucích budí odhalené lidské ostatky u vchodu do kostela. „Severně od sakristie jsme odkryli kosterní pozůstatky, dle historických pramenů a archeologických nálezů je lze předběžně datovat do poloviny 17. století,“ upřesnil archeolog Jiří Bumerl. Kdysi v těchto místech býval městský hřbitov, a tak nález badatele nijak nepřekvapil. Na místě jsme zastihli při práci dalšího z výzkumného týmu, Jiřího Beneše.

„Není to žádný závratný objev, některé kosterní ostatky jsme už vyzvedli a budou tu určitě další. Dále je prozkoumá antropolog, a pokud to půjde, určí jejich pohlaví a přibližné stáří,“ dodal. Další zajímavé nálezy se skrývaly pod povrchem samotného náměstí.

Ilustrační foto.
Kvůli suchu hrozí nedostatek píceV prostorech náměstí odkryli archeologové na několika místech také původní kamennou dlažbu. „Ta tvořila jeho povrch ještě na přelomu 60. a 70. let minulého století. Dále jsme nalezli pozůstatky patrně chlebové pece a další kamenné architektury,“ vyjmenoval objevy Jiří Bumerl.

Nejstarší objev z přelomu 14. a 15. století je i pro ně překvapením. „Jedná se o větší zahloubený objekt, průzkum těchto struktur zatím pokračuje,“ více neprozradil. Ve východní části náměstí nalezli ještě jednu menší a mladší pec přibližně ze 17. století.

„Dosavadní nálezy dávají nahlédnout do uspořádání soběslavského náměstí ve středověku,“ dodal závěrem archeolog. Výzkum bude během stavebních prací nadále pokračovat, veřejnost se po jeho skončení a vyhodnocení může těšit na prezentaci výsledků.

V plánu mají archeologové připravit pro veřejnost přednášku či krátkodobou expozici nálezů.