Ta spočívá v přepojení tří kanalizačních sběračů přicházejících z historického centra Tábora, které jsou v havarijním stavu, do jedné nové stoky kanalizace vedené v ulici Na Parkánech.

DVĚ ETAPY

Oprava kanalizace bude rozdělena do dvou navazujících etap. Jedna etapa bude úsek od parkoviště u hotelu Dvořák po Školní náměstí (u ZŠ Bernarda Bolzana), další etapa od Školního náměstí po Křižíkovo náměstí. Předpokládané ukončení stavebních prací je naplánováno do konce června letošního roku s rezervou do půli července na nový asfaltový povrch. Celá stavba přepojení stávajících kanalizací byla zahájena již na konci loňského roku v ulici Čelkovická, kde se provádí rekonstrukce a zvětšení kapacity kanalizace a přeložka vodovodního řadu.

UZAVÍRKY

Při rekonstrukci kanalizace dojde k uzavírce ulice Na Parkánech, a to ve dvou etapách shodně s výše uvedenými stavebními pracemi. Chodci staveništěm projdou. Při obou etapách uzavírky bude hlavní objízdná trasa vedena údolím řeky Lužnice. Uvnitř historického centra dojde pouze k souvisejícím dílčím úpravám provozu. Po dobu opravy v úseku od parkoviště u hotelu Dvořák po Školní náměstí bude stále průjezdná ulice Palackého a Divadelní, ze Školního náměstí bude možné odbočit směrem ke Křižíkovu náměstí. Po dobu opravy v úseku od Školního náměstí po Křižíkovo náměstí bude rovněž stále průjezdná ulice Palackého a Divadelní. V Palackého ulici bude omezen počet parkovacích stání, protože tudy povede trasa malých autobusů MHD směrem ke Křižíkovu náměstí. Ze Školního náměstí bude možné odbočit směrem k Hotelu Dvořák.

První etapa uzavírek začne už v pondělí 18. března.

První etapa uzavírek začne už v pondělí 18. března.

Mapa objízdných tras. Zdroj: Město Tábor

MHD

Dojde k zásahu do systému městské a zčásti i do linkové autobusové dopravy. Linka číslo 30 bude odkloněna do Bechyňské a Lužnické ulice. Budou vynechány zastávky Poliklinika, Křižíkovo náměstí a Na Parkánech. Zřízeny budou náhradní zastávky v ulici Lužnická u mostu a Bechyňská „Pajedla“ ve směru na Větrovy. Linky 60 a 61 budou zachovány s úpravami trasy. Přes údolí Lužnice bude rovněž odkloněna pravidelná linková autobusová doprava. Aktuální informace budou před zahájením uzavírky zveřejněny na webu města a vyvěšeny dopravcem na autobusových zastávkách.

Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko