Bechyňská brána, do dnešních dnů jediná zachovalá táborská městská brána pocházející z 15. století, se rekonstruuje už od minulého roku.

Historický objekt doplněný o nové expozice si návštěvníci prohlédnou v květnu příštího roku. Nic na tom nezmění ani nečekané rozšíření rozsahu opravných prací.

Podle Pavla Stolaře, vedoucího táborského oddělení přípravy staveb, památkáři nařídili provedení dodatečných prací, s kterými původní projekt nepočítal. „Když jsme místnosti vystěhovali, ukázaly se neduhy, které předtím nebyly vidět, jako například nerovné podlahy,“ vysvětlil a jedním dechem dodal, že když už se na rekonstrukci vynakládají prostředky, tak je dobře, že bude komplexní. „Letos dokončíme stavební práce, začátkem prosince se do interiéru namontují vitríny a v průběhu jara zde bude Husitské muzeum instalovat expozice,“ popsal výhled na další půlrok Pavel Stolař.

O investici do přestavby se rozhovořil Karel Hotový, vedoucí táborského odboru investic. „Původní zakázku jsme vysoutěžili o více než jeden milion levněji, takže je velmi pravděpodobné, že na dodatečné opravy dostaneme dotaci, ale o tom musí rozhodnout poskytovatel dotace,“ vyjádřil se. Pakliže to tak bude, tak z celkových 11 milionů vyhrazených na rekonstrukci přispěje město 10 procenty.

Jak prozradil ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka, návštěvníci si od jara prohlédnou novou expozici s pracovním názvem Dějiny Tábora. Věnovaná bude historii osídlení města od pravěku do raného novověku. „Lidé spatří pozůstatky pravěkých osídlení získané například ze dna Jordánu ještě z dob, kdy tu tato vodní nádrž nebyla, nebo nálezy z území, kde se dnes nachází Sídliště nad Lužnicí. Otevře se také více pater, celkem čtyři.“ uzavřel ředitel Husitského muzea.