Ani miliony korun, vložené do rekonstrukce svízelné křižovatky na Křižíkově náměstí u banky ČSOB, řidičům příliš nepomohou. Nad plánovanou kruhovou křižovatkou totiž radní definitivně zlomili hůl. Řešení dopravní situace tak ponechají v současné podobě.
„Kruháč bych tu uvítala. Dostat se z Palackého k Jordánu je pěkný oříšek. Kruhový objezd by to vyřešil. Takhle se tu nejen odpoledne dlouho čeká,“ míní například Marie Kostečková, která má v Palackého ulici obchod.


Převládla negativa
S kruhovou křižovatkou počítal kraj, kterému silnice patří. Radní ale tuto variantu zamítli a přiklonili se ke stykové křižovatce. Toto řešení jim doporučili i oslovení dopravní specialisté.
„Jde o komplikované místo, kde se denně setkávají tisíce chodců a tisíce aut. Styková křižovatka způsobí nejméně problémů, protože kruhová s přechody pro chodce by dopravu ještě více zahušťovala,“ vysvětlila starostka Hana Randová s tím, že si zpracovali analýzu výhod a nevýhod, přičemž u kruhové převládla negativa. Radní navíc počítají, že dopravu v komplikovaném uzlu křížení několika silnic zklidní i plánovaný obchvat. Ten dopravu od Bechyně odkloní od centra Tábora a přivede až k obchodní zóně na sídlišti Nad Lužnicí.
Vedení radnice se navíc na náměstí nekloní k podchodu pro chodce s vyústěním od Palackého ulice, který patřil mezi varianty s kruhovým objezdem. Jak starostka dodala, do podzemí by raději pustili auta, jenže takový tunel by zase nikdo nezaplatil.
Kromě oprav inženýrských sítí, které budou hradit jejich majitelé, přesto křižovatka dozná změn. Chodníky získají novou dlažbu a přibude i zeleň a semafory od Parkánů. Zklidnění dopravy má pomoci i redukce parkovacích míst kolem banky, Integra a Billy.
V parteru Křižíkova náměstí navíc zůstane rezerva pro případnou cyklostezku.


Parkování zůstane
Do budoucna mohou stezky pro cyklisty vést i po Budějovické ulici. V nejbližším období se však s jejich realizací nepočítá.
„Pro rekonstrukci Budějovické jsme schválili variantu, která počítá s preferenčním pruhem pro autobusy, ale nepočítá s cyklostezkou,“ potvrdil místostarosta Martin Jirovský.
Radní tak vyslyšeli hlas občanů z Budějovické ulice, kteří se proti stezce stavěli a chtěli raději zachovat dostatek místa pro parkování. S jejich úbytkem zvolená varianta tedy nakonec nepočítá.
„Nejlepší to je tak, jak je to dosud. Až začnou kopat, bude to hrozné, ale stezka mi chybět nebude,“ uvedl včera obyvatel ulice Jiří Vavřík. Majitelka obchodu Jaroslava Čiháková zase uvítala nezměněný počet míst k zastavení. „Stezka tady nemá cenu. Ať ji vedou kolem řeky. Takto to bude lepší pro obchody i pro lidi, kteří tu bydlí,“ řekla.
„Trvalo rok, než jsme došli k cíli. Počet parkovacích míst neklesne, ale časem budou zařazena do systému rezidentních a abonentních karet,“ upozornil Jirovský.
Tábor si podle něj zaslouží důstojný bulvár, proto se i na této rušné ulici objeví lavičky i zeleň.
Preferenční pruh pomůže autobusové dopravě při výjezdu z Purkyňovy ulice, čímž by městská doprava mohla cestujícím nabídnout lepší dodržování jízdních řádů a plynulejší průjezd.
Na Budějovické ulici se ale počítá i s vypuštěním jednoho přechodu pro chodce.
„Tím se doprava urychlí,“ dodal k přeměně další významné táborské tepny Martin Jirovský.