Léta bývalo touto dobou zvykem, že rodiče vodili své děti k zápisům do prvních tříd. Od letošního roku je vše jinak, k zápisům se místo od 15. ledna bude chodit až začátkem dubna. Zároveň se však o měsíc zkrátila doba, dokdy musí žadatelé o odklad dodat posudek z pedagogicko psychologické poradny. Podle názoru ředitelů základních škol to způsobí celou řadu problémů.

„Z praktického hlediska považuji přesun zápisů do prvních tříd až na duben za naprostý nesmysl. Dokud byly zápisy v lednu, rodiče měli čas do konce května přinést posudek z poradny. Teď nebudou poradny nával stíhat," naznačil ředitel základní školy v Bechyni Jaroslav Matějka.

Jaroslav Matějka z Bechyně ale není jediným ředitelem, který nesouhlasí s přesunem zápisů do prvních tříd. Za nesmyslnou změnu to považuje také ředitel základky v Malšicích Pavel Klíma. „Je to naprosto nesystémové rozhodnutí, doslova změna pro změnu. Dříve byl zápis od 15. ledna do 15. února a rodiče mohli až do konce května vyřizovat odklady. Když jsme se ptali, proč posouvají zápisy až na duben, bylo nám řečeno, že proto, aby děti chodily k zápisům zralejší. Účinek je ale přesně opačný. V dubnu už totiž musí mít vyřízený posudek pro odklad," sdělil Pavel Klíma.

Dřívější praxe byla taková, že pokud učitelé při zápisu v lednu získali pocit, že dítě není dosud pro nástup do první třídy dostatečně zralé, poslali jej do pedagogicko psychologické poradny na vyšetření například až v květnu. Do té doby mohlo dítě ještě stihnout dozrát.

„Dnes musí mít rodiče posudek v ruce už v dubnu. Vzhledem k čekacím dobám na vyšetření v PPP to znamená, že se někteří objednávají do poradny dokonce už v lednu. Celý výsledek posunu zápisů je tedy naprosto kontraproduktivní," upřesnil Pavel Klíma.

Problémy s termíny vyšetření v PPP předpokládá také ředitelka základní školy v Mladé Vožici Hana Váchová. Zároveň však věří, že nezralé děti stihnou odhalit dostatečně předem díky úzké spolupráci s mateřskou školou.

„Děti, u kterých se dá předpokládat nedostatečná školní zralost, doporučujeme k vyšetření s dostatečným předstihem. Učitelky z mateřinky o tom hovoří s rodiči. Problém však nastává u dětí, které do mateřské školky nechodí," dodala Hana Váchová. U těchto dětí se totiž na případnou nezralost přijde až během zápisu, a lhůta na vyšetření v PPP do konce dubna je pak doslova šibeniční.