Táborsko/ Chceme být otevřenou veřejnou správou, a to zejména k malým firmám. Takové zadání si stanovila táborská radnice před zavedením webového portálu s nabídkou podlimitních zakázek.
Portál sice ještě funguje ve zkušební provozu, ale zhruba z měsíčního fungování má již první výsledky. Nyní je v seznamu šest nových výzev. „K projednání na radě je už připravená i směrnice, která tomu stanoví systém,“ upřesnil místostarosta Martin Jirovský. Okruh firem, které se k městským zakázkám dostávaly, se tak rozšířil.
„Určitě se na web podívám a začnu ho sledovat, protože některé firmy se do výběrových řízení vůbec nedostaly,“ uvítal jednatel soběslavské malířské a natěračské firmy Roman Prášek. Využije možnosti, kdy se o zakázku zadávanou Táborem mohou hlásit i firmy mimo jeho území. „Je to transparentní způsob pro podnikatele. Teď se nám dokonce hlásí i firma z Rakouska, která pracuje i v jiných evropských zemích,“ doplnil včera místostarosta Jiří Bartáček.
Podlimitní zakázky se pohybují v hodnotě od 100 tisíc do dvou milionů a od dvou do šesti pro stavební činnosti. Soběslav zatím své podnikatele tímto směrem nepotěší, zůstává u starého systému. „Oslovujeme firmy dle směrnice, a to do půl milionu tři firmy, od půl milionu pět. O změně neuvažujeme,“ potvrdil starosta Jindřich Bláha.
„Je to pro nás zajímavé, v Bechyni se k městským zakázkám dostáváme spíše přes známé, že nám o nich někdo řekne. Určitě by se takto měly otevřít všechny radnice,“ míní Jan Slípka mladší z bechyňské stavební firmy.
O tom, kdo zakázku v Táboře získá, rozhoduje výběrová komise

Zhruba měsíc jsou na webových stránkách Tábora v provozu dva nové portály, pro diskuze s občany a pro výzvy podnikatelům. Mluvili jsme o nich s jedním z autorů, místostarostou Martinem Jirovským.
Jak hodnotíte jejich zavedení?Určitě mají efekt, k výzvám veřejných zakázek se už hlásí řada firem, které se k nim v minulosti nedostaly.
Jakého okruhu se zakázky týkají?Jsou z odborů, které řídím já a kolega Bartáček, tedy doprava, rozvoj, správa městských lesů, Bytes, správa majetku a odbor vnitřních věcí. Ostatním odborům to bylo doporučeno, takže nyní již nabíhají výzvy například z odboru kultury. Tajemník radnice připravuje pro radu směrnici, která to bude systémově řešit.
Co vedlo k jeho spuštění?Chceme tímto způsobem oslovit širší skupinu podnikatelů. Dříve zadávání fungovalo tak, že město mělo dlouhodobé zkušenosti s užší databází firem a ty průběžně poptávalo. Okruh byl poměrně uzavřený, i když pokud se firma prokázala dobrými referencemi, mohla se do něj dostat. Je pravda, že tento systém byl často kritizován, proto jsme se rozhodli pro novou cestu.
Je to jenom vstřícný krok, nebo si od toho slibujete víc?Počítáme, že například pro přípravu projektových dokumentací získáme větší výběr. Dnes je taková doba, kdy nabídka práce je vysoká a zpracovatelů, kteří jsou schopni ji uspokojit, je relativně málo. Takže my si tím rozšíříme obzor a máme větší pravděpodobnost, že nabídek bude víc. Na druhou stranu se sníží povědomí, že fungujeme jako úřad, který preferuje tři čtyři firmy a ty si mezi sebou točí zakázky. Určitě tím získávají větší šance i malé firmy, které zatím nemají reference.
Mají šanci na úspěch?To závisí na zodpovědnosti příslušné hodnotící komise, která musí podle určených kritérií vybrat. Ale firmy mají nárok výběr napadnout a rada se tím musí zabývat. Možná firmě bez referencí nesvěříme hned velkou investici, ale právě na těchto podlimitních zakázkách si reference mohou udělat. Ještě dodám, že komise i kritéria se mění dle charakteru zakázky. Také se mění schvalování dle objemu, rozhodnutí komise může schválit vedoucí odboru nebo rada.
Přes web nyní i s občany diskutujete. Znamená to, že omezíte přímá setkání s nimi?To vůbec ne, zavedli jsme ankety, besedy a diskuze. Když si najedou na besedy, tak tam se dočtou, na jaké téma a kdy připravujeme setkání. Stejně tak si najedou na ankety a mohou snadno hodnotit důležitá aktuální témata.