Město nesmyslně utrácí za právníky, tvrdí táborský koncipient Filip Rejlek. Přišel na to při zastupování firmy MTC CZ, kterou radnice žalovala o vyklizení domu v Betlémské ulici (Café Trombetta). Tento spor ale prohrála a firma ji tedy na oplátku zažalovala o náhradu ušlého zisku.

„Ve zkratce jde o to, že město zažalovalo MTC CZ na vyklizení nemovitosti po podání výpovědi z nájmu. Ta však byla podána neoprávněně, jak soud rozhodl. Nyní se MTC CZ soudí s městem o náhradu škody, která pravděpodobně dosáhne několika milionů, protože město zmařilo podnikatelský záměr firmy, když pronajímané prostory nebyly řádně zkolaudované a navíc město provádělo přes rok rekonstrukci vzduchotechniky, takže se prostory nedaly užívat,“ objasňuje kauzu Rejlek.

Tolik pozadí. Při získávání informací narazili právní zástupci firmy na to, že město si na svoje zastupování najalo pražskou firmu Havel & Holásek, která si podle Rejlka účtovala až třináctinásobně vyšší cenu, než je běžné v advokátních kancelářích v Táboře.

„Běžná cena za poskytnutí právních služeb v řízení o vyklizení by v dané věci činila něco přes čtrnáct tisíc korun. V Táboře drtivá většina advokátů pracuje právě podle tarifu,“ uvádí právník. Město však za právní služby v této kauze zaplatilo bezmála 187 tisíc. „Nemám nic proti tomu, aby si Havel a Holásek takovou sazbu běžně účtovali, ale v daném případě jde o veřejné peníze. Mám tedy hodně proti tomu, aby tolik platilo město.“
Radnice se hájí tím, že pražskou kancelář si pro zastupování v této kauze vybralo na základě již proběhlého výběrového řízení na zpracování smluvní dokumentace na prodej kasáren Jana Žižky v Táboře. „Na základě dobré spolupráce při této akci rada města rozhodla, že využije služeb AK Holásek a Havel i v řízení proti MTC CZ,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku Dana Švecová.

Podle Rejlka by však tak triviální kauzu, jakou je žaloba o vystěhování, zvládli právníci, které si Tábor zaměstnává. Konkrétně Švecová v podobných sporech město běžně zastupuje.

„Nešlo jen o žalobu o vystěhování, těch věcí tam bylo více, a to včetně žaloby o ušlý zisk. Proto jsme se rozhodli, že využijeme služeb kanceláře, se kterou jsme již předtím úspěšně spolupracovali,“ reagovala vedoucí odboru Dana Švecová.
Jakou spojitost má ale zpracování smluv při prodeji kasáren s žalobou o vystěhování úplně jiné firmy, Rejlek nechápe. I tady navíc město zaplatilo statisíce.

„Vzhledem k tomu, že za zpracování smluvní dokumentace zaplatilo město Tábor téže kanceláři šest set tisíc, zřejmě to bude jenom špička ledovce,“ upozornil právní zástupce. Redakce má k dispozici kopie úředních listin, kde jsou částky potvrzeny. Deník již také zažádal odbor správy majetku města o poskytnutí informací, na jakých zakázkách a za jakou odměnu pracovala pražská advokátní kancelář Holásek a Havel pro Tábor. Na odpověď má úřad ze zákona 14 dní.